ਹੁਣ ਬੈਠੇ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਬਣਾਓ Hara Bhara Kabab, ਇਹ ਹੈ Recipe

ਹੁਣ ਬੈਠੇ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਬਣਾਓ Hara Bhara Kabab, ਇਹ ਹੈ Recipe

ਜਦੋਂ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਪਾਰਟੀ ‘ਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਥਾਵਾਂ ‘ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਟਾਰਟਰ ਵਿੱਚ ਹਰਾ ਕਬਾਬ ਪਰੋਸਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਹਰਾ-ਭਰਾ ਕਬਾਬ ਸਭ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਸੰਦ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਹਰੀ ਚਟਨੀ ਨਾਲ ਖਾਧਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਹਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਇਸਦਾ ਸਵਾਦ ਬੇਹੱਦ ਪਸੰਦ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਇਹ ਹਰੇ-ਭਰੇ ਕਬਾਬ ਪਸੰਦ […]

Read More