ਦਬੀ ਹੋਈ ਨਸ ਨੂੰ ਖੋਲ੍ਹਣ ਦਾ ਪੱਕਾ ਤਰੀਕਾ, ਜਾਣੋ ਘਰੇਲੂ ਇਲਾਜ਼ ?

ਦਬੀ ਹੋਈ ਨਸ ਨੂੰ ਖੋਲ੍ਹਣ ਦਾ ਪੱਕਾ ਤਰੀਕਾ, ਜਾਣੋ ਘਰੇਲੂ ਇਲਾਜ਼ ?

Pinched Nerve home remedies: ਨਸਾਂ ‘ਚ ਦਰਦ ਕੋਈ ਗੰਭੀਰ ਸਮੱਸਿਆ ਨਹੀਂ ਹੈ ਪਰ ਕਈ ਵਾਰ ਸਰੀਰ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਹਿੱਸੇ ਦੀ ਨਸ ‘ਤੇ ਦਬਾਅ ਪੈਣ ਨਾਲ ਅਸਹਿ ਦਰਦ ਹੋਣ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਨਸ ਦੱਬ ਜਾਣ ਨੂੰ ਹਲਕੇ ‘ਚ ਲੈਣਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਲਾਪਰਵਾਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਇਸਦਾ ਇਲਾਜ ਨਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਇਹ […]

Read More