ਕੀ ਸੱਚੀ ਪੈਰਾਂ ‘ਚ ਬਿਛੂਏ ਪਾਉਣ ਨਾਲ ਵੱਧਦੀ ਹੈ Fertility ? ਜਾਣੋ ਮਾਹਰਾਂ ਦੀ ਰਾਇ

ਕੀ ਸੱਚੀ ਪੈਰਾਂ ‘ਚ ਬਿਛੂਏ ਪਾਉਣ ਨਾਲ ਵੱਧਦੀ ਹੈ Fertility ? ਜਾਣੋ ਮਾਹਰਾਂ ਦੀ ਰਾਇ

Toe ring health benefits: ਵਿਆਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਾਰਤੀ ਔਰਤਾਂ ਪੈਰਾਂ ‘ਚ ਚਾਂਦੀ ਦੇ ਬਿਛੂਏ ਜ਼ਰੂਰ ਪਹਿਨਦੀਆਂ ਹਨ। ਮੰਗਲਸੂਤਰ, ਸਿੰਦੂਰ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਬਿਛੂਏ ਨੂੰ ਵੀ ਸੁਹਾਗ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਹੀ ਇਸ ਨੂੰ ਪਹਿਨਣ ਦਾ ਤੱਥ ਇਹ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਔਰਤਾਂ ਦਾ Menstrual ਸਾਈਕਲ ਸਹੀ ਅਤੇ ਫਰਟੀਲਿਟੀ ਬੂਸਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। […]

Read More