ਸਾਵਧਾਨ ! ਪੇਟ ‘ਚੋਂ ਆ ਰਹੀ ਗੁੜਗੁੜ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਕਿਸੀ ਗੰਭੀਰ ਦਾ ਸੰਕੇਤ

ਸਾਵਧਾਨ ! ਪੇਟ ‘ਚੋਂ ਆ ਰਹੀ ਗੁੜਗੁੜ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਕਿਸੀ ਗੰਭੀਰ ਦਾ ਸੰਕੇਤ

Gastric problems: ਅੱਜ ਦੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਹਰ ਤੀਜਾ ਵਿਅਕਤੀ ਪੇਟ ਵਿੱਚ ਗੜਬੜੀ, ਗੈਸ, ਕਬਜ਼ ਵਰਗੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਤੋਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ‘ਚ ਪੇਟ ਦੇ ਖ਼ਰਾਬ ਹੋਣ ਜਾਂ ਬੇਵਜ੍ਹਾ ਗੁੜ-ਗੁੜ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਹੋਣਾ ਵੀ ਆਮ ਗੱਲ ਹੈ ਜੋ ਸਹੀ ਸਮੇਂ ‘ਤੇ ਭੋਜਨ ਨਾ ਖਾਣ ਕਾਰਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਖਾਲੀ ਪੇਟ ਵਿਚ ਗੈਸ ਬਣਨ ਨਾਲ ਭਾਰੀਪਨ ਮਹਿਸੂਸ […]

Read More