ਹਮੇਸ਼ਾ ਚੰਗਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਦੌੜਨਾ, ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ ਇਹ 5 ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨੀਆਂ

ਹਮੇਸ਼ਾ ਚੰਗਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਦੌੜਨਾ, ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ ਇਹ 5 ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨੀਆਂ

Running Side effects Women: ਰਨਿੰਗ ਯਾਨਿ ਦੌੜਨਾ ਚੰਗੀ ਸਿਹਤ ਲਈ ਬਹੁਤ ਫਾਇਦੇਮੰਦ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸਿਰਫ ਸਰੀਰਕ ਹੀ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਮਾਨਸਿਕ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਵੀ ਦੂਰ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਅੱਜ ਦੇ ਦੌਰ ‘ਚ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਔਰਤਾਂ ਵੀ ਦੌੜਨਾ ਪਸੰਦ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ ਪਰ ਔਰਤਾਂ ਲਈ ਦੌੜਨਾ ਨੁਕਸਾਨਦੇਹ ਵੀ ਸਾਬਿਤ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜੀ ਹਾਂ, ਰਨਿੰਗ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਬ੍ਰੈਸਟ ਤੋਂ ਯੂਰਿਨ […]

Read More