ਕੀ ਪ੍ਰੈਗਨੈਂਸੀ ‘ਚ ਪੀਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਮੇਥੀ ਦਾ ਪਾਣੀ ? ਜਾਣੋ ਐਕਸਪਰਟ ਦੀ ਰਾਇ ?

ਕੀ ਪ੍ਰੈਗਨੈਂਸੀ ‘ਚ ਪੀਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਮੇਥੀ ਦਾ ਪਾਣੀ ? ਜਾਣੋ ਐਕਸਪਰਟ ਦੀ ਰਾਇ ?


Pregnant Women fenugreek water: ਮੇਥੀ ਨਾ ਸਿਰਫ ਖਾਣੇ ਦਾ ਸੁਆਦ ਵਧਾਉਂਦੀ ਹੈ ਬਲਕਿ ਸਿਹਤ ਲਈ ਵੀ ਇਹ ਇਕ ਰਾਮਬਾਣ ਇਲਾਜ਼ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਹੀ ਭਾਰ ਘਟਾਉਣ ਲਈ ਲੋਕ ਮੇਥੀ ਦਾ ਪਾਣੀ ਖੂਬ ਪੀਂਦੇ ਹਨ। ਸਿਹਤ ਲਈ ਓਵਰਆਲ ਮੇਥੀ ਦਾ ਪਾਣੀ ਵੀ ਫਾਇਦੇਮੰਦ ਹੈ ਪਰ ਕੀ ਪ੍ਰੈਗਨੈਂਸੀ ‘ਚ ਇਸ ਨੂੰ ਪੀਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਆਓ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਗਰਭਵਤੀ ਔਰਤਾਂ ਲਈ ਕਿੰਨਾ ਫ਼ਾਇਦੇਮੰਦ ਹੈ ਮੇਥੀ ਦਾ ਪਾਣੀ…

Pregnant Women fenugreek water

ਪ੍ਰੈਗਨੈਂਸੀ ‘ਚ ਮੇਥੀ ਦਾ ਪਾਣੀ ਕਿੰਨਾ ਸੁਰੱਖਿਅਤ: ਪ੍ਰੈਗਨੈਂਸੀ ‘ਚ ਮੇਥੀ ਦੇ ਬੀਜ ਖਾਣਾ ਫ਼ਾਇਦੇਮੰਦ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਪਰ ਲਿਮਿਟ ‘ਚ। ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਦਾ ਪਾਣੀ, ਸਾਗ ਵੀ ਖਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਇਕ ਚੱਮਚ ਮੇਥੀ ਦੇ ਬੀਜ ਨੂੰ ਇਕ ਗਲਾਸ ਗੁਣਗੁਣੇ ਪਾਣੀ ‘ਚ ਭਿਓ ਕੇ ਸਵੇਰੇ ਛਾਣ ਕੇ ਪੀਓ। ਖਾਲੀ ਪੇਟ ਇਸਦਾ ਸੇਵਨ ਸਿਹਤ ਲਈ ਲਾਭਕਾਰੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।

Pregnant Women fenugreek water
Pregnant Women fenugreek water

ਪ੍ਰੈਗਨੈਂਸੀ ‘ਚ ਮੇਥੀ ਦੇ ਬੀਜ ਖਾਣ ਦੇ ਫਾਇਦੇ

  • ਇਸ ਨਾਲ ਸ਼ੂਗਰ ਲੈਵਲ ਕੰਟਰੋਲ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਨਾਲ ਜੇਸਟੇਸ਼ਨਲ ਡਾਇਬਿਟੀਜ਼ ਦਾ ਖ਼ਤਰਾ ਘੱਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਨਾਲ ਹੀ ਇਸ ਨਾਲ ਡਿਲਿਵਰੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੁੱਧ ਵੀ ਸਹੀ ਮਾਤਰਾ ‘ਚ ਬਣਦਾ ਹੈ।
  • ਮੇਥੀਦਾਣੇ ਦੀ ਚਾਹ ਜਾਂ ਪਾਣੀ ਪੀਣ ਨਾਲ ਡਿਲੀਵਰੀ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦਰਦ ਵੀ ਘੱਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਹਾਰਮੋਨਸ ਦਾ ਪੱਧਰ ਵੀ ਆਮ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ।

ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ ਨੁਕਸਾਨ ਵੀ…

  • ਭਲੇ ਹੀ ਇਸ ਦਾ ਸੇਵਨ ਲਾਭਕਾਰੀ ਹੋਵੇ ਪਰ ਲਿਮਿਟ ‘ਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੇਥੀ ਦਾਣਾ, ਪਾਣੀ ਜਾਂ ਇਸ ਦਾ ਸਾਗ ਖਾਣ ਨਾਲ ਬੱਚੇਦਾਨੀ ‘ਚ ਸੁੰਗੜਨ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਨਾਲ ਪ੍ਰੀਮੈਚੂਅਰ  ਡਿਲਵਰੀ, ਮਿਸਕੈਰਿਜ ਦਾ ਖ਼ਤਰਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ‘ਚ ਇਸ ਦਾ ਸੇਵਨ 37ਵੇਂ ਹਫ਼ਤੇ ‘ਚ ਨਾ ਕਰੋ।
  • ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਾਤਰਾ ‘ਚ ਇਸ ਦਾ ਸੇਵਨ ਪੇਟ ਫੁੱਲਣ, ਐਸਿਡਿਟੀ, ਉਲਟੀ-ਦਸਤ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ।
  • ਨਾਲ ਹੀ ਇਸ ਨਾਲ ਬੱਚੇ ‘ਚ ਕੋਈ ਵੀ ਜਨਮ ਵਿਕਾਰ, ਹਾਈਡ੍ਰੋਸਫਾਲਸ, ਐਨਸੇਫਲਾਈ ਅਤੇ ਸਪਾਈਨਾ ਬਿਫਿਡਾ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਹੋਣ ਦਾ ਵੀ ਖ਼ਤਰਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ।
  • ਕਈ ਵਾਰ ਮੇਥੀ ਐਲਰਜ਼ਿਕ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਪੈਦਾ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜੋ ਸਾਹ ਲੈਣ ‘ਚ ਮੁਸ਼ਕਲ, ਛਾਤੀ ਅਤੇ ਗਲੇ ‘ਚ ਜਕੜ, ਛਾਤੀ ‘ਚ ਦਰਦ, ਸਕਿਨ ਰੈਸ਼ੇਜ, ਦਾਣੇ, ਖੁਜਲੀ ਅਤੇ ਸੋਜ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਬਦਬੂਦਾਰ ਪਸੀਨੇ ਅਤੇ ਪਿਸ਼ਾਬ ਦਾ ਕਾਰਨ ਵੀ ਬਣ ਸਕਦਾ ਹੈ।
  • ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਐਂਟੀ-ਡਿਪਰੈਸ਼ਨ ਦਵਾਈ ਲੈ ਰਹੇ ਹੋ ਤਾਂ ਇਸ ਦਾ ਸੇਵਨ ਨਾ ਕਰੋ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਮੂਡ ਸਵਿੰਗ, ਕੰਬਣ ਅਤੇ ਬੇਚੈਨੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਅਜਿਹਾ ਇਸ ਲਈ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਥੀ ਖੁਦ ਐਂਟੀ-ਡਿਪ੍ਰੈਸ਼ਨ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਹੈ।

ਪ੍ਰੈਗਨੈਂਸੀ ‘ਚ ਕਿੰਨੀ ਲੈਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਮੇਥੀ?: ਖਾਣਾ ਪਕਾਉਣ ਲਈ 1-2 ਚੁਟਕੀ ਮੇਥੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰੋ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਮੇਥੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਵੱਖਰੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਤਾਂ ਦਿਨ ‘ਚ 5-6 ਗ੍ਰਾਮ ਤੋਂ ਵੱਧ ਨਾ ਲਓ। ਮੇਥੀ ਦੇ ਸਾਗ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਪ੍ਰੇਗਨੈਂਟ ਔਰਤਾਂ ਇੱਕ ਵਾਰ ‘ਚ 1 ਕੌਲੀ ਸਾਗ ਖਾਣ ਦੀ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।

ਇਹ ਲੋਕ ਭੁੱਲ ਕੇ ਵੀ ਨਾ ਕਰੋ ਸੇਵਨ: ਹਾਰਮੋਨ ਸੈਂਸੀਟਿਵ ਕੈਂਸਰ, ਬ੍ਰੈਸਟ ਕੈਂਸਰ, ਲੋਅ ਬਲੱਡ ਸ਼ੂਗਰ ਅਤੇ ਸ਼ੂਗਰ ਦੇ ਮਰੀਜ਼ ਵੀ ਮੇਥੀ ਪਾਣੀ ਦਾ ਸੇਵਨ ਨਾ ਕਰੋ। ਇਸ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੀ ਸਮੱਸਿਆ ਵਧ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਜੋ ਲੋਕ ਹਾਈਪੋਗਲਾਈਸੀਮੀਆ ਦੇ ਇਨਸੁਲਿਨ ਜਾਂ ਡਰੱਗਜ਼, ਐਂਟੀ-ਡਿਪ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦਵਾਈ ਲੈ ਰਹੇ ਹਨ ਉਹ ਵੀ ਇਸ ਤੋਂ ਦੂਰੀ ਬਣਾਕੇ ਰੱਖੋ। ਪ੍ਰੈਗਨੈਂਸੀ ਦੇ 9 ਮਹੀਨਿਆਂ ‘ਚ ਮੇਥੀਦਾਣਾ ਖਾ ਸਕਦੇ ਹੋ ਪਰ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਮਾੜੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨਜ਼ਰ ਆਵੇ ਤਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਲੈਣਾ ਬੰਦ ਕਰੋ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਬੱਚਿਆਂ, ਬੁੱਢੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਡਾਕਟਰ ਦੀ ਸਲਾਹ ‘ਤੇ ਮੇਥੀ ਖਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। 

The post ਕੀ ਪ੍ਰੈਗਨੈਂਸੀ ‘ਚ ਪੀਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਮੇਥੀ ਦਾ ਪਾਣੀ ? ਜਾਣੋ ਐਕਸਪਰਟ ਦੀ ਰਾਇ ? appeared first on Daily Post Punjabi.Source link

Author Image
admin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

%d bloggers like this: