ਸਾਵਧਾਨ ! ਪੇਟ ‘ਚੋਂ ਆ ਰਹੀ ਗੁੜਗੁੜ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਕਿਸੀ ਗੰਭੀਰ ਦਾ ਸੰਕੇਤ

ਸਾਵਧਾਨ ! ਪੇਟ ‘ਚੋਂ ਆ ਰਹੀ ਗੁੜਗੁੜ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਕਿਸੀ ਗੰਭੀਰ ਦਾ ਸੰਕੇਤ


Gastric problems: ਅੱਜ ਦੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਹਰ ਤੀਜਾ ਵਿਅਕਤੀ ਪੇਟ ਵਿੱਚ ਗੜਬੜੀ, ਗੈਸ, ਕਬਜ਼ ਵਰਗੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਤੋਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ‘ਚ ਪੇਟ ਦੇ ਖ਼ਰਾਬ ਹੋਣ ਜਾਂ ਬੇਵਜ੍ਹਾ ਗੁੜ-ਗੁੜ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਹੋਣਾ ਵੀ ਆਮ ਗੱਲ ਹੈ ਜੋ ਸਹੀ ਸਮੇਂ ‘ਤੇ ਭੋਜਨ ਨਾ ਖਾਣ ਕਾਰਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਖਾਲੀ ਪੇਟ ਵਿਚ ਗੈਸ ਬਣਨ ਨਾਲ ਭਾਰੀਪਨ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋਣ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਜੇ ਇਹ ਸਮੱਸਿਆ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਅੰਦਾਜ਼ ਨਾ ਕਰੋ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਕਿਸੇ ਵੱਡੀ ਬਿਮਾਰੀ ਦਾ ਸੰਕੇਤ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।

Gastric problems

ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਅੰਤੜੀਆਂ ਦੇ ਕੈਂਸਰ ਦਾ ਸੰਕੇਤ: ਇਸ ਸਮੱਸਿਆ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਕਰਨ ਨਾਲ ਗੰਭੀਰ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਬਹੁਤ ਵਾਰ ਦਵਾਈ ਲੈਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੇਟ ਵਿਚ ਗੁੜ-ਗੁੜ ਦੀਆਂ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਅਜਿਹੇ ‘ਚ ਡਾਕਟਰਾਂ ਦੁਆਰਾ ਅਲਟਰਾਸਾਉਂਡ ਅਤੇ ਐਕਸਰੇ ਕਰਾਉਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸਦੇ ਪਿੱਛੇ ਦਾ ਕਾਰਨ ਆਂਤੜੀ ਦਾ ਕੈਂਸਰ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਮੱਸਿਆ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਤੁਰੰਤ ਡਾਕਟਰ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰੋ। ਤਾਂ ਜੋ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਬਿਮਾਰੀ ਦਾ ਪਤਾ ਲਗਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ ਅਤੇ ਇਲਾਜ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ।

Gastric problems
Gastric problems

ਇਸ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਹੋਰ ਕਾਰਨ

 • ਖ਼ਾਸ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਲੋਕ ਭੋਜਨ ਨੂੰ ਜਲਦੀ ਅਤੇ ਸਹੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਚਬਾ ਕੇ ਨਹੀਂ ਖਾਂਦੇ ਹਨ। ਇਸਦੇ ਨਾਲ ਪੇਟ ‘ਚ ਗੈਸ ਭਰ ਜਾਣ ਦੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਇਸੀ ਕਾਰਨ ਜਦੋਂ ਭੋਜਨ ਫ਼ੂਡ ਪਾਈਪ ਤੋਂ ਹੇਠਾਂ ਉੱਤਰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਹਵਾ ਵੀ ਅੰਦਰ ਦਾਖਲ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਪੇਟ ਤੋਂ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਆਉਣੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ।
 • ਭੋਜਨ ਨੂੰ ਹਜ਼ਮ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਜਦੋਂ ਇੰਨਜਾਇਮ ‘ਚ ਭੋਜਨ ਟੁੱਟਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਪੇਟ ਵਿਚ ਗੈਸ ਬਣਨ ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਜਿਸ ਨਾਲ ਪੇਟ ‘ਚੋਂ ਅਵਾਜ਼ਾਂ ਨਿਕਲਦੀਆਂ ਹਨ।
 • ਕਈ ਘੰਟਿਆਂ ਲਈ ਭੁੱਖੇ ਰਹਿਣ ਨਾਲ ਪੇਟ ਵਿਚ ਗੈਸ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਕਾਰਨ ਪਾਚਨ ਤੰਤਰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਲ ਗੈਸਟਰਿਕ ਵੀ ਸੁੰਗੜਨ ਲੱਗਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਪੇਟ ਵਿਚੋਂ ਗੜਬੜ ਵਾਲੀਆਂ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਆਉਣੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ।

ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰੋ ਬਚਾਅ: ਮਾਹਰਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਦੋ ਸਮੇਂ ਦੇ ਖਾਣੇ ‘ਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਮਾਂ ਨਹੀਂ ਪਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਪੇਟ ਵਿਚੋਂ ਗੁੜ-ਗੁੜ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਆਉਣ ‘ਤੇ ਤੁਰੰਤ ਭੋਜਨ ਦਾ ਸੇਵਨ ਕਰ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਭੋਜਨ ਨਾ ਕਰਨ ਨਾਲ ਪਾਚਨ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ‘ਚ ਭੋਜਨ ਨੂੰ ਹਜ਼ਮ ਕਰਨ ‘ਚ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਗੈਸ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਹੋਣ ‘ਤੇ ਇਹ ਪੇਟ ਦੀਆਂ ਕੰਧਾਂ ਨਾਲ ਟਕਰਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਪੇਟ ਤੋਂ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਆਉਣ ਲੱਗਦੀਆਂ ਹਨ। ਨਾਲ ਹੀ ਪਾਚਨ ਤੰਤਰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋਣ ਲੱਗਦਾ ਹੈ।

ਇਨ੍ਹਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿਚ ਰੱਖੋ

 • ਭੋਜਨ ‘ਚ ਫਾਈਬਰ ਅਤੇ ਕਾਰਬੋਹਾਈਡਰੇਟ ਨਾਲ ਭਰਪੂਰ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਸੇਵਨ ਕਰੋ। ਇਸਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਆਪਣੀ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਡਾਇਟ ‘ਚ ਅਦਰਕ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰੋ।
 • ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਭੁੱਖੇ ਰਹਿਣ ਤੋਂ ਬਚੋ।
 • ਭੁੱਖ ਲੱਗਣ ‘ਤੇ ਤੁਰੰਤ ਭੋਜਨ ਨੂੰ ਚਬਾ-ਚਬਾ ਕਰ ਹੀ ਭੋਜਨ ਕਰੋ।
 • ਚਾਹ, ਕੌਫੀ ਆਦਿ ਦਾ ਸੇਵਨ ਨਾਮਾਤਰ ਹੀ ਕਰੋ।
 • ਗੋਭੀ, ਬ੍ਰੋਕਲੀ, ਬੀਨਜ਼ ਆਦਿ ਦੇ ਸੇਵਨ ਕਾਰਨ ਗੈਸ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਅਜਿਹੇ ‘ਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸੇਵਨ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਰਹੇਜ਼ ਕਰੋ।
 • ਰੋਜ਼ਾਨਾ 8-10 ਗਲਾਸ ਪਾਣੀ ਪੀਓ।
 • ਸਹੀ ਅਤੇ ਸਹੀ ਮਾਤਰਾ ਵਿਚ ਨੀਂਦ ਲਓ।
 • ਸਵੇਰ ਅਤੇ ਸ਼ਾਮ ਦੇ ਸਮੇਂ ਸੈਰ ਅਤੇ ਯੋਗਾ ਕਰੋ।
 • ਜ਼ਿਆਦਾ ਤਲੇ-ਭੁੰਨੇ ਅਤੇ ਮਸਾਲੇਦਾਰ ਭੋਜਨ ਖਾਣ ਤੋਂ ਪਰਹੇਜ਼ ਕਰੋ।

The post ਸਾਵਧਾਨ ! ਪੇਟ ‘ਚੋਂ ਆ ਰਹੀ ਗੁੜਗੁੜ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਕਿਸੀ ਗੰਭੀਰ ਦਾ ਸੰਕੇਤ appeared first on Daily Post Punjabi.Source link

Author Image
admin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

%d bloggers like this: