ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਤਾ ਜਮਾ ਹੱਦ ਹੀ ਕਰ
ਪੰਜਾਬ

ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਤਾ ਜਮਾ ਹੱਦ ਹੀ ਕਰ

[ad_1]

ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀ ਡੀ ਆ ਦਾ ਜ਼ ਮਾ ਨਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀ ਡੀ ਆ ਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਵਾਇਰਲ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਇੰਜ ਹੀ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੁਝ ਵਾ ਇ ਰ ਲ ਹੋਈਆਂ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਬਾਰੇ ਦੱਸਣ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਇੱ ਕ ਦੋਸਤ ਦੂਸਰੇ ਦੋਸਤ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੀ ਪਤਨੀ ਦੀਆਂ ਲੱ ਤਾਂ ਤੇ ਸਿਰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦਾ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੋਸਤ ਉਸ ਨੂੰ ਜ ਵਾ ਬ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਦੀ ਪ ਤ ਨੀ ਪਿੰਡ ਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਉਹ ਉਸ ਦੀਆਂ ਲੱਤਾਂ ਉੱਤੇ ਸਿਰ ਰੱਖਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਉਸ ਦੇ ਸਿਰ ਵਿਚ ਜੂੰ ਆਂ ਲੱਭਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।

ਇੱਕ ਲ ੜ ਕੀ ਸਪਨਾ ਸੀ ਜਿਸ ਨੂੰ ਰੌਂਗ ਨੰਬਰ ਤੋਂ ਫੋਨ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਪੁੱਛਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕੌਣ ਗੱ ਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਉਸ ਦਾ ਨਾਮ ਪੁੱਛਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਦੱ ਸ ਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਸਪਨਾ ਬੋਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਗਲਾ ਆਦਮੀ ਬੋਲਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਹਕੀਕਤ ਬੋਲ ਰਿਹਾ ਹਾਂ। ਇੱਕ ਦੋਸਤ ਆਪਣੇ ਦੋਸਤ ਨੂੰ ਪੁੱ ਛ ਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਬਹੁਤ ਹੁਸ਼ਿਆਰ ਹੈ ਤਾਂ ਦੂਸਰਾ ਦੋਸਤ ਜਵਾਬ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਕਿ ਹਾਂ ਫਿਰ ਪ ਹਿ ਲਾਂ ਦੋਸਤ ਉਸ ਤੋਂ ਇੱਕ ਬੁਝਾਰਤ ਪੁੱਛਦਾ ਹੈ।ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਕੁੱਤੀ ਦੇ ਦੋ ਬੱਚੇ ਹੁੰ ਦੇ ਹਨ ਇੱਕ ਦਾ ਨਾਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਅਪੁਨ ਅਤੇ ਦੂਸਰੇ ਦਾ ਨਾਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਪ ਪੁ ਨ ਕਿਸੇ ਵਜ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਮਾ ਰਿ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਫਿਰ ਕੁੱ ਟੀ ਦਾ ਦੁੱਧ ਕੌਣ ਪੀਏਗਾ ਤਾਂ ਦੂ ਸ ਰਾ ਦੋਸਤ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਪੁਨ।

The post ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਤਾ ਜਮਾ ਹੱਦ ਹੀ ਕਰ appeared first on News 35 Media.

[ad_2]

Source link