ਇੱਕ ਗ ਰੀ ਬ ਕੁ ੜੀ ਦੇ ਖਾਤੇ ਵਿੱਚ ਆਏ 9 ਕ ਰੋ ੜ
ਪੰਜਾਬ

ਇੱਕ ਗ ਰੀ ਬ ਕੁ ੜੀ ਦੇ ਖਾਤੇ ਵਿੱਚ ਆਏ 9 ਕ ਰੋ ੜ

[ad_1]

ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਦੋਸਤੋ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਣ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਗ ਰੀਬ ਕੁੜੀ ਦੇ ਖਾਤੇ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ ਦ ਸ ਕਰੋ ੜ ਰੁਪਏ ਆ ਗਏ ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਅੱਗੇ ਕੀ ਵਾ ਪ ਰਿ ਆ ਦੋਸਤੋ ਦਰਅਸਲ ਇਹ ਮਾ ਮ ਲਾ ਹੈ ਦਾ ਜਿੱਥੇ ਦੀ ਇੱਕ ਗਰੀਬ ਲੜਕੀ ਰਹਿੰਦੀ ਸੀ ਇੱਕ ਦਿਨ ਉਸ ਦੇ ਬੈਂ ਕ ਖਾਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੱਸ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਇੱਕ ਦਮ ਹੀ ਆ ਗਏ ਤਾਂ ਬੈਂਕ ਵਾਲੇ ਵੀ ਇਹ ਦੇਖਕੇ ਹੈਰਾਨ ਹੋ ਗਏ ਕਿ ਇੱਕ ਆਮ ਜਿਹੇ ਖਾਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਰਕਮ ਕਿਵੇਂ ਆ ਗਈ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਸ ਕੁੜੀ ਦਾ ਖਾਤਾ ਬੰ ਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਪਰ

ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜ ਦੋਂ ਉਸ ਕੁੜੀ ਨੇ ਬੈੰਕ ਆਕੇ ਜਦੋਂ ਜਾਂ ਚ ਪ ੜ ਤਾਲ ਕ ਰ ਵਾ ਈ ਤਾਂ ਉਸਨੂੰ ਇਹ ਸਭ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਪਰ ਉਸਨੇ ਬੈੰਕ ਵਾਲਿਆ ਤੋੰ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਹ ਇੰਝ ਕਿਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਉਸ ਦਾ ਖਾ ਤਾ ਬੰਦ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ ਉਸ ਲੜਕੀ ਨੇ ਪੁ ਲਿ ਸ ਤੋਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ਿ ਕਾ ਇ ਤ ਕੀਤੀ। ਪਰ ਜਦੋੰ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਇਸ ਤੇ ਕਾ ਰ ਵਾ ਈ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਬੈਂਕ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇੱਕ ਆਮ ਜਿਹੇ ਖਾਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਨੀ ਵੱਡੀ ਰਕਮ ਆਉਣ ਦੇ ਕਰਕੇ ਇਹ ਖਾਤਾ ਬੰ ਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

The post ਇੱਕ ਗ ਰੀ ਬ ਕੁ ੜੀ ਦੇ ਖਾਤੇ ਵਿੱਚ ਆਏ 9 ਕ ਰੋ ੜ appeared first on News 35 Media.

[ad_2]

Source link