ਪੰਜਾਬ

ਔਰਤ ਦੇ ਇਸ ਅੰ ਗ ਨੂੰ ਛੂ ਹ ਣ ਨਾਲ ਰਾ ਜਾ ਵੀ

[ad_1]
ਦੋਸਤੋ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਹਰ ਕਾਮਯਾਥ ਆਦਮੀ ਪਿੱਛੇ ਔਰਤ ਦਾ ਹੱਥ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਪਰ ਔਰਤ ਕਈ ਵਾਰ ਬ ਰ ਬਾ ਦ ਵੀ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ।1:ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਔਰਤ ਮੰਗਲਵਾਰ ਜਾਂ ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਵਾਲ ਧੋਵੇ ਤੇ ਇਸ ਦੀ ਕੀਮਤ ਉਸ ਦੇ ਪਤੀ ਨੂੰ ਚਕੋਣੀ ਪੈ ਸਕਦੀ ਹੈ , 2:ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਔਰਤ ਮੰਗਲਵਾਰ ਜਾਂ ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਨੂੰ ਨੋ ਨ ਵੈ ਜ ਖਾਂਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਅਭਸ਼ਗੁਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। 3:ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਔਰਤ ਸਵੇਰੇ ਲੇਟ ਉੱਠਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਨਾਲ ਵੀ ਤੁਹਾਡੀ ਨਾ ਕਾਮਯਾਬੀ ਵਧ ਸਕਦੀ ਹੈ

4:ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਔਰਤ ਬਹੁਤ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਪੁਰਾਣਾ ਬੁਰਸ਼ ਵਰਤ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਅਭਸ਼ਗੁਨ ਹੈ ਤੁਸੀ ਉਸ ਨੂੰ ਇਸ ਤੋ ਮਨਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਨਵਾ ਬੁਰਸ਼ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹੋ ਚਲੋ ਹੁਣ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਔਰਤਾ ਦੇ ਉਸ ਅੰਗ ਬਾਰੇ ਜਿਸ ਨੂੰ ਸ਼ੂਹ ਕੇ ਤੁਸੀ ਬ ਰ ਬਾ ਦ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹੋ ਉਹ ਅੰਗ ਔਰਤ ਦੀ ਧੁਨੀ ਹੈ। ਇਹ ਇਸ ਲਈ ਹੈ ਕਿ ਉਂ ਕਿ ਇਸ ਵਿੱਚ ਕਾਲੀ ਮਾਤਾ ਦਾ ਵਾਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।ਇਸ ਨੂੰ ਸ਼ੂਹਣਾ ਮਤਲਬ ਕਾਲੀ ਮਾਤਾ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਨੂੰ ਚਨੌਤੀ ਕਰਨਾ ਹੈ । ਇਸ ਲਈ ਭੁੱਲ ਕੇ ਵੀ ਔਰਤ ਦੀ ਧੁੰ ਨੀ ਨੂੰ ਹੱਥ ਨਹੀ ਲਾਉਣਾ ਚਾਹਿਦਾ। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਰਹਿਣ ਲਈ ਧੰ ਨ ਵਾ ਦ ਜੇ ਅੱਗੇ ਤੋ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਜਾਣਕਾਰੀਆਂ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਸਾਡਾ ਪੇਜ ਲਾ ਇ ਕ ਕਰੋ ਤਾ ਜੋ ਹਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਤੁਹਾਡੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰ ਚਦੀ ਹੋ ਸਕੇ।

The post ਔਰਤ ਦੇ ਇਸ ਅੰ ਗ ਨੂੰ ਛੂ ਹ ਣ ਨਾਲ ਰਾ ਜਾ ਵੀ appeared first on News 35 Media.

[ad_2]

Source link