ਕੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਮਰਦਾਂ ਦੇ ਨਿੱ ਪ ਲ ਕਿਉਂ ਹੁੰਦੇ ਨੇ
ਪੰਜਾਬ

ਕੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਮਰਦਾਂ ਦੇ ਨਿੱ ਪ ਲ ਕਿਉਂ ਹੁੰਦੇ ਨੇ

[ad_1]

ਹਰ ਕੋਈ ਆਪਣਾ ਜਨਮ ਦਿਨ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ੀ ਨਾਲ ਮਨਾਉਦਾ ਹੈ ਪਰ ਕੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜਨਮ ਦਿਨ ਮਨਾਉਣ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਿਵੇ ਹੋਈ ਸੀ ਦਰਅਸਲ ਇਸ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਜਰਮਨੀ ਤੋ ਹੋਈ ਸੀ ਜਿੱਥੇ ਦੇ ਲੋਕ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆ ਨੂੰ ਬੁ ਰੀ ਆ ਆ ਤ ਮਾ ਵਾ ਤੋ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਹੈਪੀ ਬਰਥ ਡੇਅ ਕਿਹਾ ਕਰਦੇ ਸਨ ਜਿਸ ਤੋ ਬਾਅਦ ਹੋਰਾ ਦੇਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਸ ਪ੍ਰਥਾ ਦਾ ਪ੍ਰਚੱਲਨ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਹੋਰਾ ਦੇਸ਼ਾ ਵੱਲੋ ਇਸ ਪ੍ਰਥਾ ਨੂੰ ਮਨਾਇਆ ਜਾਣ ਲੱਗਾ ਤੇ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਅਮੀਰ ਲੋਕ ਕੇਕ ਕੱਟ ਕੇ ਇਸ ਪ੍ਰਥਾ ਨੂੰ ਮਨਾਉਣ ਲੱਗ ਪਏ ਅਤੇ

ਕੀ ਤੁਸੀ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਕਿ ਜਦੋ ਇੱਕ ਬੱਚਾ ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਦੇ ਪੇ ਟ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਹਿਣ ਤੋ ਭਾਵ ਕਿ ਜਦੋ ਬੱਚਾ ਬਣ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਪਹਿਲੇ ਪੰਜ ਤੋ ਸੱਤ ਹਫਤਿਆ ਤੱਕ ਬੱਚਾ ਲੜਕੀ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਹੀ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਤੋ ਬਾਅਦ ਔਰਗਨ ਮਿਲਣ ਤੇ ਬੱਚਾ ਆਪਣਾ ਅਸਲੀ ਰੂਪ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਸਾਰੇ ਮਰਦ ਇੱਕ ਟਾਇਮ ਔਰਤ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਮਰਦਾ ਦੇ ਨਿੱਪਲ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਇਸ ਤਰਾ ਦੀਆ ਹੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀਆ ਲਈ ਤੁਸੀ ਸਾਡੀ ਇਹ ਵੀਡਿਉ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ

The post ਕੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਮਰਦਾਂ ਦੇ ਨਿੱ ਪ ਲ ਕਿਉਂ ਹੁੰਦੇ ਨੇ appeared first on News 35 Media.

[ad_2]

Source link