ਕੁੜੀ ਸ਼ਰੇਆਮ ਦੱਸ ਰਹੀ ਹੈ ਰੇ ਟ
ਪੰਜਾਬ

ਕੁੜੀ ਸ਼ਰੇਆਮ ਦੱਸ ਰਹੀ ਹੈ ਰੇ ਟ

[ad_1]

ਦੋਸਤੋ ਦੁਨੀਆਂ ਦਾ ਅਜਿਹਾ ਕੋਈ ਦੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਜਿ ਸ ਮ ਫਿ ਰੋ ਸ਼ੀ ਦਾ ਧੰ ਦਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਕੁਝ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਇਸ ਧੰ ਦੇ ਨੂੰ ਨੂੰ ਨੀ ਤੋਰ ਮਾਨਤਾ ਹੈ ਤੇ ਕੁਝ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਚੋ ਰੀ ਛਿ ਪੇ ਚ ਲ ਦਾ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਧੰ ਦਿ ਆਂ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਤਰਾਂ ਦੀਆਂ ਔਰਤਾ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਕੁਝ ਤੇੰ ਆਪਣੀ ਮ ਰ ਜੀ ਨਾਲ ਇਹ ਕੰਮ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ, ਕੁਝ ਨੂੰ ਇਹ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲਈ ਮ ਜ ਬੂ ਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਕੁਝ ਔਰਤਾ। ਕੋਲੋਂ ਇਹ ਕੰ ਮ ਧੱ ਕੇ ਨਾਲ ਕਰਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਹਰ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਥਾਵਾਂ ਅਜਿਹੀਆਂ ਹਨ ਜਿੱਥੇ ਇਹ ਕੰਮ ਕਰਨ ਤੇ ਹੀ ਔਰਤਾਂ ਆਪਣਾ ਤੇ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਢਿੱ ਡ ਭ ਰ ਦੀ ਆਂ ਹਨ।

ਦੋਸਤੋ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਵੀ ਅਜਿਹੀਆਂ ਬਹੁਤ ਥਾਵਾਂ ਹਨ । ਜਿੱਥੇ ਇਹ ਧੰ ਦਾ ਬਹੁਤ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਚ ਲ ਦਾ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਜਿਸਨੂੰ ਰੈੱ ਡ ਲਾ ਈ ਟ ਇ ਲਾ ਕੇ ਦੇ ਨਾਂਮ ਨਾਲ ਜਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਇਲਾਕਾ ਦਿੱ ਲੀ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਜਿੱਥੇ ਦੋ ਵੀਡੀਓ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਇਸ ਵੀਡੀਓ ਵਿੱਚ ਕੁੜੀ ਸ਼ ਰੇ ਆ ਮ ਰੇ ਟ ਦੱ ਸ ਰ ਹੀ ਹੈ ਤੇ ਉਸਦੇ ਚਿਹਲਰੇ ਤੇ ਕੋਈ ਸੰ ਗ ਸ਼ ਰ ਮ ਨਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਖਬਰ Youtube ਤੋਂ ਸਿੱਧੀ ਪ੍ਰਸਾਰਿਤ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ।

The post ਕੁੜੀ ਸ਼ਰੇਆਮ ਦੱਸ ਰਹੀ ਹੈ ਰੇ ਟ appeared first on News 35 Media.

[ad_2]

Source link