Immediately after eating
ਪੰਜਾਬ

ਖਾਣਾ-ਖਾਣ ਤੋਂ ਤੁਰੰਤ ਬਾਅਦ ਨਾ ਕਰੋ ਇਹ 5 ਕੰਮ, ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਪਹੁੰਚਾ ਸਕਦੇ ਹਨ ਨੁਕਸਾਨ

[ad_1]

ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਖਾਣਾ ਖਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੁੱਝ ਹੋਰ ਖਾਣ ਜਾਂ ਕੁੱਝ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਪਸੰਦ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਇਹ ਆਦਤ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਿਹਤ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਹੈ।

Immediately after eating
Immediately after eating

ਜੀ ਹਾਂ, ਖਾਣੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੁੱਝ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ਾਂ ਖਾਣ ਅਤੇ ਕੁੱਝ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਪਾਚਨ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਹੌਲੀ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਕਾਰਨ ਸਰੀਰ ਵਿੱਚ ਭਾਰੀਪਨ, ਜਲਨ ਆਦਿ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਭੋਜਨ ਨੂੰ ਹਜ਼ਮ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਆਦਤਾਂ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਬਦਲਣਾ ਬਿਹਤਰ ਹੈ। ਆਓ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਆਦਤਾਂ ਬਾਰੇ …

ਚਾਹ ਜਾਂ ਕੌਫੀ ਪੀਣਾ – ਖਾਣੇ ਦੇ ਤੁਰੰਤ ਬਾਅਦ ਚਾਹ ਜਾਂ ਕੌਫੀ ਪੀਣ ਤੋਂ ਪਰਹੇਜ਼ ਕਰੋ। ਵਾਸਤਵ ਵਿੱਚ, ਦੋਵਾਂ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਟੈਨਿਨ ਆਇਰਨ ਨੂੰ ਜਜ਼ਬ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ, ਪਾਚਨ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਭੋਜਨ ਨੂੰ ਹਜ਼ਮ ਕਰਨਾ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਚਾਹ ਅਤੇ ਕਾਫੀ ਪੀਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਇਸ ਨੂੰ ਖਾਣ ਤੋਂ 1 ਘੰਟਾ ਪਹਿਲਾਂ ਜਾਂ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਪੀਓ।

ਠੰਡਾ ਪਾਣੀ ਨਾ ਪੀਓ – ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਖਾਣਾ ਖਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਠੰਡਾ ਪਾਣੀ ਪੀਂਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਆਪਣੀ ਇਸ ਆਦਤ ਨੂੰ ਬਦਲ ਦਿਓ। ਅਸਲ ਵਿੱਚ, ਅਜਿਹਾ ਕਰਨ ਨਾਲ, ਭੋਜਨ ਗੁੱਛੇ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਸਰੀਰ ਵਿੱਚ ਜੰਮਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਕਾਰਨ, ਪਾਚਨ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ, ਭੋਜਨ ਨੂੰ ਹਜ਼ਮ ਕਰਨਾ ਮਸੁਕਿਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਤੁਸੀ ਪਾਣੀ ਪੀਣਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਗਰਮ ਕਰਕੇ ਜਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਆਮ ਤਾਪਮਾਨ ‘ਤੇ ਰੱਖ ਕੇ ਪੀਓ। ਇਸਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਪਾਣੀ ਭੋਜਨ ਦੇ ਲੱਗਭਗ 1 ਘੰਟੇ ਬਾਅਦ ਪਾਣੀ ਪੀਓ। ਇਹ ਭੋਜਨ ਨੂੰ ਸਹੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਜ਼ਮ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰਦਾ ਹੈ।

ਭੋਜਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਲ ਨਾ ਖਾਓ – ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਭੋਜਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਲ ਖਾਣਾ ਪਸੰਦ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਪਰ ਇਹ ਆਦਤ ਸਿਹਤ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਅਸਲ ਵਿੱਚ, ਭੋਜਨ ਖਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੇਟ ਭਰਿਆ ਮਹਿਸੂਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ‘ਚ ਇਸ ਸਮੇਂ ਫਲ ਖਾਣ ਨਾਲ ਇਸ ਨੂੰ ਹਜ਼ਮ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਆ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਕਾਰਨ, ਪਾਚਨ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਹੌਲੀ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ, ਨਾਲ ਹੀ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਫਲਾਂ ਦਾ ਪੂਰਾ ਪੋਸ਼ਣ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇਗਾ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ, ਭਾਰ ਵੱਧਣ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ।

ਭੋਜਨ ਤੋਂ ਤੁਰੰਤ ਬਾਅਦ ਨਹਾਉਣਾ – ਅਕਸਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਖਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਹਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਪਰ ਅਜਿਹਾ ਕਰਨਾ ਗਲਤ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਸਰੀਰ ਦਾ ਤਾਪਮਾਨ ਅਚਾਨਕ ਘੱਟ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ, ਖੂਨ ਦੇ ਗੇੜ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਡੂੰਘਾ ਅਤੇ ਮਾੜਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਭੋਜਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੀ ਬਜਾਏ ਹਮੇਸ਼ਾ ਪਹਿਲਾ ਨਹਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਗੁੱਪਕਰ ਗੱਠਜੋੜ ਦਾ ਵੱਡਾ ਬਿਆਨ, ਕਿਹਾ – ‘ਪੂਰੇ ਰਾਜ ਦਾ ਦਰਜਾ ਬਹਾਲ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ‘ਚ ਕਰਵਾਈਆਂ ਜਾਣ ਚੋਣਾਂ’

ਤੁਰੰਤ ਸੌਣ ਤੋਂ ਬਚੋ – ਖਾਣੇ ਤੋਂ ਤੁਰੰਤ ਬਾਅਦ ਸੌਣਾ ਸਿਹਤ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਅਸਲ ਵਿੱਚ, ਖਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੇਟ ਭਰਿਆ ਮਹਿਸੂਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੌਣ ਦੇ ਬਾਅਦ ਜਲਣ, ਭਾਰੀਪਨ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਇਹ ਵੀ ਦੇਖੋ : ਫੇਸਬੁੱਕ ‘ਤੇ ਹੋਇਆ ਪਿਆਰ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਚੱਲਾ ਮੁੰਡਾ ਕੁੜੀ ਵਿਆਹੁਣ, ਪੰਜਾਬੀ ਮੁੰਡੇ ਨੂੰ ਚੜਿਆ ਵਿਆਹ ਦਾ ਗੋਡੇ-ਗੋਡੇ ਚਾਅ

The post ਖਾਣਾ-ਖਾਣ ਤੋਂ ਤੁਰੰਤ ਬਾਅਦ ਨਾ ਕਰੋ ਇਹ 5 ਕੰਮ, ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਪਹੁੰਚਾ ਸਕਦੇ ਹਨ ਨੁਕਸਾਨ appeared first on Daily Post Punjabi.

[ad_2]

Source link