ਚੀਨ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਕਰਤੂਤਾਂ ਪੈਸਿਆਂ ਲਈ ਕੀ
ਪੰਜਾਬ

ਚੀਨ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਕਰਤੂਤਾਂ ਪੈਸਿਆਂ ਲਈ ਕੀ

[ad_1]

ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਸਾਡਾ ਪੜੋਸੀ ਦੇਸ਼ ਚੀਨ ਹੋ ਮਿ ਲਾ ਵ ਟ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਰਾਜਾ ਹੈ। ਸਭ ਦੇਸ਼ ਉਸ ਨੂੰ ਮਿਲਾਵਟ ਦਾ ਰਾਜਾ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਹਰ ਚੀ ਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿਲਾਵਟ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਆਓ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਣ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕੁਝ ਚੀ ਜ਼ਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਜ਼ਰੂਰ ਮਿਲਾਵਟ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਦੋਸਤੋ ਜੋ ਪ ਹਿ ਲੀ ਚੀਜ਼ ਹੈਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੀਨ ਮਿਲਾਵਟ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਹੈ ਨਕਲੀ ਸ਼ਰਾਬ ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱ ਚ ਉਹ ਹਰ ਦਿਨ ਚਾਰ ਹਜ਼ਾਰ ਨਕਲੀ ਸ਼ਰਾਬ ਦੀਆਂ ਬੋਤਲਾਂ ਬਣਦੀਆਂ ਹਨ।

ਦੋਸਤੋਂ ਦੂਸਰੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ। ਚਿਕਨ ਦੋਸਤੋ ਚੀ ਨ ਦੇ ਲੋਕ ਕਿਸੇ ਵੀ ਮਹਿੰਗੇ ਮਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਸਤਾ ਚੂਹੇ ਦਾ ਮਾਸ ਰਲਾਕੇ ਵੇਚਦੇ ਹਨ। ਕਿ ਉਂ ਕਿ ਚੂਹੇ ਦਾ ਮਾਸ ਚੀਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸਵਾਦਿਸ਼ਟ ਅਤੇ ਸ ਸ ਤਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।ਜਿਸ ਦੇ ਕਾਰਨ ਉਹ ਇਸ ਨੂੰ ਮਹਿੰਗੇ ਮਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਜਿ ਸ ਕਾਰਨ ਕੋਈ ਫ਼ਰਕ ਮਹਿਸੂਸ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਖਾਣ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਤਾਂ ਇੰਝ ਹੀ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਉਹ ਮਹਿੰਗਾ ਮਾਸ ਖਾ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇ। ਦੋਸਤ ਚੀ ਨ ਦੇ ਲੋਕ ਮਾਸ ਨੂੰ ਭਾਰੀ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਦੇ ਟੀਕੇ ਵੀ ਲ ਗਾ ਦਿੰਦੇ ਹਨ।

The post ਚੀਨ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਕਰਤੂਤਾਂ ਪੈਸਿਆਂ ਲਈ ਕੀ appeared first on News 35 Media.

[ad_2]

Source link