ਚੀਨ ਦੇ ਹਵਾਈ ਜਹਾਜ਼ਾਂ ਦੇ ਇਹ 10 ਸਭ ਤੋ
ਪੰਜਾਬ

ਚੀਨ ਦੇ ਹਵਾਈ ਜਹਾਜ਼ਾਂ ਦੇ ਇਹ 10 ਸਭ ਤੋ

[ad_1]

ਪਹਿਲਾਂ ਦੋਸਤ ਨੂੰ ਮੁਜਾਹਿਦਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਣ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਕਿ ਲੋਕ ਜਹਾਜ਼ ਵਿੱਚ ਕਿ ਸੇ ਵੀ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀ ਨੌਕਰੀ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਕੀ ਕੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤਿਆਗੀਆਂ ਪੈਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਦੋਸਤੋ ਚਾਈਨੀਜ਼ ਵਿੱਚ ਕਿ ਸੇ ਵੀ ਏਅਰਲਾਈਨਜ਼ ਵਿੱਚ ਅਟੈਂਡੈਂਟ ਬਣਨ ਦੇ ਲਈ ਬਿਕਨੀ ਟੈਸਟ ਦੇਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਕਿ ਉਂ ਕਿ ਇਸ ਦਾ ਮੁੱਖ ਕਾਰਨ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਚਾਈਨੀਜ਼ ਲੋ ਕ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਫਲਾਈਟ ਪੂਰੀ ਸੰਤੁਸ਼ਟ ਭਰੀ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਜੋ ਵੀ ਅਟੈਂਡੈਂਟ ਵਿ ਊ ਮਾਡਲ ਵਰਗੀ ਦਿਸੇ ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਕਿਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀ ਅਟੈਂਡੈਂਟ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨੀ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਦੋਸਤੋ ਇੱ ਕ

ਚਾਈਨੀਜ਼ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਲੱਗ ਹੀ ਰੂਲ ਚੋਰੀ ਛੁਪੇ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਕਿ ਏਅਰ ਅ ਟੈਂ ਡੈਂ ਟ ਦੀ ਟਰੇਨਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਟੈਂਡੈਂਟ ਨੂੰ ਸਾਮਾਨ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ ਕ ਮ ਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੌਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਦੋਸਤੋ ਜੋ ਜਹਾਜ਼ ਦਾ ਸਾਮਾਨ ਰੱਖਣ ਵਾਲਾ ਰੂਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਬ ਹੁ ਤ ਹੀ ਛੋਟਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਅਟੈਂਡੈਂਟ ਦਾ ਉੱਤੇ ਸੌਣਾ ਬਹੁਤ ਹੀ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਭਰਿਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਹੁਣ ਤਾਂ ਇਹ ਰੂਲ ਕੈਂਸਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਪ ਰ ਫਿਰ ਵੀ ਇਹ ਰੋਲ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਚੱਲਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਦੋਸਤੋ ਥਾਈਲੈਂਡ ਦੀ ਏ ਅ ਰ ਇੰਟਰਨੈਟ ਨੂੰ ਕੁੰਗਫੂ ਐਕਸਪਰਟ ਬਣਾਇਆ ਜਾਂ ਦਾ ਹੈ।

ਹਰ ਦਿਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਚਾਰ ਤੋਂ ਪੰਜ ਘੰਟੇ ਤੱਕ ਕੂਪੁਰ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਕ ਰ ਵਾ ਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੁੰਭਕਰਨ ਬਣਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਮੇਨ ਕਾ ਰ ਨ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪੈ ਸੇਂ ਜ ਰ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਨਾ ਆਵੇ ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਪੈਸੇਂਜਰ ਸ਼ਰਾਬ ਪੀ ਕੇ ਕਿਸੇ ਦੇ ਨਾਲ ਬ ਤ ਮੀ ਜ਼ੀ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਅਟੈਂਡੈਂਟ ਸਭ ਕੁਝ ਸੰਭਾਲ ਲਵੇ। ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਵੀ ਪਲੇਨ ਹਾਈਜੈੱਕ ਵ ਗੀ ਘਟਨਾ ਵਾਪਰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਵੀ ਅ ਟੈਂ ਡੈਂ ਟ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਕਦਮ ਚੁੱਕ ਸਕੇ।

The post ਚੀਨ ਦੇ ਹਵਾਈ ਜਹਾਜ਼ਾਂ ਦੇ ਇਹ 10 ਸਭ ਤੋ appeared first on News 35 Media.

[ad_2]

Source link