ਪੰਜਾਬ

ਜਵਾਨ ਕੁੜੀ ਰਾਹ ‘ਚ ਮੋਬਾਇਲ ‘ਤੇ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ ਗੱਲਾਂ, ਗੱਲਾਂ ‘ਚ ਲੱਗੀ ਦੇਖ ਮੁੰਡਿਆਂ ਨੇ ਕੁੜੀ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਸ਼ਰਮਨਾਕ ਹਰਕਤ

ਜਵਾਨ ਕੁੜੀ ਰਾਹ ‘ਚ ਮੋਬਾਇਲ ‘ਤੇ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ ਗੱਲਾਂ, ਗੱਲਾਂ ‘ਚ ਲੱਗੀ ਦੇਖ ਮੁੰਡਿਆਂ ਨੇ ਕੁੜੀ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਸ਼ਰਮਨਾਕ ਹਰਕਤ Very bad operation done by the hooligans. The Punjab Police must take hard action against the bad elements.

ਜਵਾਨ ਕੁੜੀ ਰਾਹ ‘ਚ ਮੋਬਾਇਲ ‘ਤੇ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ ਗੱਲਾਂ, ਗੱਲਾਂ ‘ਚ ਲੱਗੀ ਦੇਖ ਮੁੰਡਿਆਂ ਨੇ ਕੁੜੀ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਸ਼ਰਮਨਾਕ ਹਰਕਤ Very bad operation done by the hooligans. The Punjab Police must take hard action against the bad elements.