ਜੇ ਨਹੀਂ ਦੇਖੀ ਅ ਜਿ ਹੀ ਵੀ  ਡੀ ਓ
ਪੰਜਾਬ

ਜੇ ਨਹੀਂ ਦੇਖੀ ਅ ਜਿ ਹੀ ਵੀ ਡੀ ਓ

[ad_1]

ਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਉੱਪਰ ਇੱਕ ਵੀਡਿਉ ਬਹੁਤ ਹੀ ਵਾਇਰਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਇੱਕ ਸਰਦਾਰ ਟਰੱਕ ਡਰਾਇਵਰ ਦੀ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਕਿ ਆਰ ਟੀ ਉ ਦੀ ਟੀਮ ਵੱਲੋ ਰੋ ਕ ਲਿਆ ਜਾਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਕੋਲੋ ਹਜਾਰ ਰੁਪਏ ਦੀ ਮੰ ਗ ਕੀਤੀ ਜਾਦੀ ਹੈ ਜਿਸ ਤੇ ਸਰਦਾਰ ਵਿਅਕਤੀ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਆਰ ਟੀ ਉ ਦੀ ਟੀਮ ਨ ਕ ਲੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਵੱਲੋ ਟੀਮ ਦੀ ਰੇ ਲ ਬਣਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸਰਦਾਰ ਵਿਅਕਤੀ ਉਹਨਾ ਤੋ ਕਿਸ ਮਹਿਕਮੇ ਦੇ ਹੋਣ ਸ ਬੰ ਧੀ

ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੰਗਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਤੇ ਆਰ ਟੀ ਉ ਟੀਮ ਨੂੰ ਸਰਦਾਰ ਵਿਅਕਤੀ ਦੇ ਸਵਾਲਾ ਦੇ ਜਵਾਬ ਦੇਣੇ ਔ ਖੇ ਹੋ ਜਾਦੇ ਹਨ ਤੇਉੱਥੋ ਖਿਸਕਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਨ ਉਕਤ ਸਰਦਾਰ ਵਿਅਕਤੀ ਦਾ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਬਲਾਉਣਾ ਹੈ ਤਾ ਬੁਲਾ ਲਉ ਉਹ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਵੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੈ ਸਰਦਾਰ ਵਿਅਕਤੀ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਆਰ ਟੀ ਉ ਦੀਆ ਨ ਕ ਲੀ ਟੀਮਾ ਬਣਾ ਕੇ

ਟਰੱਕ ਡਰਾਇਵਰਾ ਦੀ ਲੁੱ ਟ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਹਰੇਕ ਗੇੜੇ ਤੇ ਹਜਾਰ ਰੁਪਏ ਦੀ ਮੰ ਗ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਜਦਕਿ ਉਹਨਾ ਦੇ ਟਰੱਕ ਦੇ ਹਰ ਕਾਗਜ ਪੂਰੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਉਹਨਾ ਕੋਲੋ ਪੈਸੇ ਮੰ ਗੇ ਜਾਦੇ ਹਨ ਇਹ ਵੀਡਿਉ ਸ਼ੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਬਹੁਤ ਵਾਇਰਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਲੋਕਾ ਵੱਲੋ ਇਸ ਵੀਡਿਉ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਉਕਤ ਸਰਦਾਰ ਵਿਅਕਤੀ ਪ੍ਰਤੀ ਵੱਖ ਵੱਖ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆਵਾ ਦਿੱਤੀਆ ਜਾ ਰਹੀਆ ਹਨ

The post ਜੇ ਨਹੀਂ ਦੇਖੀ ਅ ਜਿ ਹੀ ਵੀ ਡੀ ਓ appeared first on News 35 Media.

[ad_2]

Source link