ਜ ਵਾ ਨ ਧੀ ਨੂੰ ਰੋ ਕ ਦਾ ਸੀ ਪਿਉ ਖੇ ਹ ਖਾ ਣ ਤੋਂ
ਪੰਜਾਬ

ਜ ਵਾ ਨ ਧੀ ਨੂੰ ਰੋ ਕ ਦਾ ਸੀ ਪਿਉ ਖੇ ਹ ਖਾ ਣ ਤੋਂ

[ad_1]

ਇਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਦਿ ਲ ਦਿ ਹ ਲਾ ਉ ਣ ਵਾਲਾ ਖੁ ਲਾ ਸਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਜਿਸ ਨੂੰ ਸੁਣ ਕੇ ਰੂ ਹ ਕੰ ਬ ਉੱ ਠੇ ਗੀ ਕਿ ਕੋਈ ਧੀ ਇੰ ਜ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਮਾਮਲਾ ਜਗਰਾਉਂ ਦੇ ਪਿੰਡ ਸਿੱਧਵਾਂ ਬੇਟ ਦਾ ਹੈ। ਜਿੱਥੇ ਬੀਤੇ ਦਿਨੀ ਇਕ ਸਾਬਕਾ ਫੌਜੀ ਦਾ ਅ ਣ ਪ ਛਾ ਤੇ ਬੰਦਿਆਂ ਵੱ ਲੋਂ ਕ ਤ ਲ ਕ ਰ ਦਿੱ ਤਾ ਸੀ ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਇਸ ਕੇ ਸ ਦੀ ਤ ਫ ਤੀ ਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ। ਕਾਫੀ ਦਿਨਾਂ ਬਾਦ ਪੁਲੀਸ ਨੂੰ ਇਸ ਮਾ ਮ ਲੇ ਚ ਵੱ ਡੀ ਸਫਲਤਾ ਮਿਲੀ ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਦੋ ਸ਼ੀ ਆਂ ਨੂੰ ਕਾ ਬੂ ਕੀਤਾ ਤੇ ਦੋ ਸ਼ੀ ਆਂ ਬਾਰੇ ਜਾ ਣ ਕੇ ਸਭ ਹੈ ਰਾ ਨ ਰਿ ਹ ਗ ਏ।

ਦੋ ਸ਼ੀ ਹੋਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਉਸਦੀ ਹੀ ਧੀ ਚੇ ਉ ਸ ਦਾ ਆ ਸ਼ ਕ ਹਨ। ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਫੌਜੀ ਕੁਝ ਸਮਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਰਿ ਟਾ ਇ ਰ ਹੋ ਕੇ ਆਇਆ ਸੀ ਤੇ ਜਦੋਂ ਅਮਰੂਦ ਤੋ ੜ ਨ ਬਾ ਹ ਰ ਗਿਆ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਹੀ ਕੁ ੜੀ ਦੇ ਆ ਸ਼ ਕ ਨੇ ਦੋ ਸਾਥੀਆਂ ਨਾਲ ਮਿ ਲ ਕੇ ਉ ਸ ਦਾ ਕ ਤ ਲ ਕ ਰ ਦਿੱਤਾ। ਦਰਸਲ ਗੱਲ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਫੌਜੀ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਕੁੜੀ ਦੇਪਿੰਡ ਦੇ ਹੀ ਮੁੰਡੇ ਨਾਲ ਨਾ ਜਾ ਇ ਜ ਸੰ ਬੰ ਧ ਦਾ ਪ ਤਾ ਲ ਗ ਗਿ ਆ ਸੀ ਤੇ ਉਸਨੇ ਕੁੜੀ ਨੂੰ ਬ ਹੁ ਤ ਰੋ ਕਿ ਆ ਪਰ ਉਹ ਨਹੀਂ ਮੰ ਨ ਰ ਹੀ ਸੀ। ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਕੁੜੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਆ ਸ਼ ਕ ਨਾਲ ਪ ਲੈ ਨਿੰ ਗ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਹੀ ਪਿਉ ਨੂੰ ਕ ਤ ਲ ਕ ਰਾ ਦਿੱ ਤਾ ਤੇ ਹੁਣ ਇਹ ਸ ਲਾ ਖਾਂ ਪਿੱ ਛੇ ਹਨ।

The post ਜ ਵਾ ਨ ਧੀ ਨੂੰ ਰੋ ਕ ਦਾ ਸੀ ਪਿਉ ਖੇ ਹ ਖਾ ਣ ਤੋਂ appeared first on News 35 Media.

[ad_2]

Source link