ਪੰਜਾਬ

ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਘਟਾਓ ਕਮਰ ਦੇ ਕਿ ਨਾ ਰਿਆਂ ਦੀ ਚ ਰ ਬੀ

[ad_1]
ਦੋਸਤੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਜੇ ਹਰ ਵੱਡੀ ਬੀਮਾਰੀ ਦਾ ਕਾਰਨ ਮੋ ਟਾ ਪਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉੱਥੇ ਹੀ ਸਾਡੇ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਭੱਦਾ ਦਿਖਾਉਣ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮੋਟਾਪੇ ਦਾ ਹੀ ਹੱਥ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਦੋਸਤੋ ਸਾਡੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪ ਹਿ ਲਾਂ ਮੋਟਾਪਾ ਸਾਡੇ ਲੱਕ ਉੱਤੇ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਨੂੰ ਲਵ ਹੈਂਡਲ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਦੋਸਤੋ ਇਹ ਮੋ ਟਾ ਪਾ ਇੱਥੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਉਂਦਾ ਹੈ

ਅਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣਾ ਚਾ ਹੁੰ ਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਹਫ਼ਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜ ਕਿੱਲੋ ਭਾਰ ਘਟਾਉਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਇਸ ਲਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਕੜੀ ਮਿਹਨਤ ਕਰਨੀ ਪਵੇਗੀ। ਉ ਸ ਮਿਹਨਤ ਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹੀ ਆਸਾਨ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਕੁਝ ਤਰੀਕੇ ਵਰਤ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜੋ ਕਿ ਅਸੀਂ ਤੁ ਹਾ ਨੂੰ ਦੱਸਣ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦਿਨ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਨਾ ਇੱਕ ਵਾਰ ਓ ਟ ਸ ਜ਼ਰੂਰ ਖਾਓ

ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਨਾਸ਼ਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ੱਕਰਗੰਦੀ ਜ਼ਰੂਰ ਖਾਓ ਤੁਸੀਂ ਦੇਣ ਦੇ ਵਿੱ ਚ ਦੋ ਤੋਂ ਤਿੰਨ ਕੱਪ ਗ੍ਰੀਨ ਟੀ ਨੇ ਵੀ ਪੀ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਸਰੀਰ ਦੀ ਸਾਰੀ ਗੰਦਗੀ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇ ਲਾ ਵਾ ਸਭ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਅੰਡੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਫੈਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਪ ਰ ਇਹ ਗੱਲ ਝੂਠ ਹੈਕਿਉਂਕਿ ਆਂਡੇ ਦੀ ਵੇਚੀ ਸਿਰਫ ਪੰਜ ਗ੍ਰਾਮ ਫੈਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਲ ਈ ਤੁਸੀਂ ਆਂਡੇ ਵੀ ਖਾ ਸਕਦੇ ਹੋ ਇੰਝ ਹੀ ਗਰਿੱਲ ਚਿਕਨ ਵਿੱਚ ਵੀ ਫੈਟ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਇਹ ਸਭ ਖਾਣੇ ਖਾਣ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਫਲਾਂ ਦੀ ਵਿੱਚ ਸੰ ਤ ਰੀ ਨੂੰ ਖਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਸਭ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਾਓਗੇ ਅਤੇ ਕਸਰਤ ਕ ਰੋ ਗੇ ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਭਾਰ ਬਹੁਤ ਜਲਦੀ ਹੀ ਘੱਟ ਜਾਵੇਗਾ।

The post ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਘਟਾਓ ਕਮਰ ਦੇ ਕਿ ਨਾ ਰਿਆਂ ਦੀ ਚ ਰ ਬੀ appeared first on News 35 Media.

[ad_2]

Source link