ਪੰਜਾਬ

ਨਵਤੇਜ ਗੁੱਗੂ ਦੇ ਸਾਥੀ ਨੇ ਦੱਸੀ ਪੂਹਲੇ ਨਿਹੰਗ ਦੇ ਸੋਧਾ ਲਾਉਣ ਦੀ A TO Z ਕਹਾਣੀ

ਨਵਤੇਜ ਗੁੱਗੂ ਦੇ ਸਾਥੀ ਨੇ ਦੱਸੀ ਪੂਹਲੇ ਨਿਹੰਗ ਦੇ ਸੋਧਾ ਲਾਉਣ ਦੀ A TO Z ਕਹਾਣੀ ਹਰਚੰਦ ਹੁਣ ਸਾਥ ਦੇਣ ਦੀ ਕੀਮਤ ਵਸੂਲਣ ਨੂੰ ਫਿਰਦਾ ਹੈ.ਕਿੰਨਾ ਅੱਤ ਦਾ ਕਾਰਜ ਕਰਦਿਅਾ ਹੁਣ ਯਾਰੀ ਸਾਥ ਦੀ ਕੀਮਤ ਵਸੂਲਦੇ ਹੋ.ਬੇਹਦ ਮਾੜੀ ਕਾਰਗੁਹਾਰੀ ਹੈ ਚੰਦ ਤੇਰੀ.ਸ਼ੁਕਰ ਕਰ ਤੇਰਾ ਨਮ ਬੋਲਗਾ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਪੰਨਿਅਾ ਚ ,,ੳੁਹਦਾ ਸ਼ੁਕਰ ਮਨਾ ਨਹੀ ਕਿਸੇ ਨੇ ਪਛਣਾ ਵੀ ਨਹੀ ਸੀ..ਨਿੰਦਾ ਕਰਦੇ ਅਾ ਸੀ ਹਰਚੰਦ ਦੇ ਬਿਅਾਨ ਤੇ.