ਬਾਬਾ ਕੱਢਦਾ ਸੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਭੂ  ਤ ਕੁ ੜੀ ਨੇ
ਪੰਜਾਬ

ਬਾਬਾ ਕੱਢਦਾ ਸੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਭੂ ਤ ਕੁ ੜੀ ਨੇ

[ad_1]

ਸ਼ੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਇੱਕ ਵੀਡਿਉ ਬਹੁਤ ਹੀ ਵਾਇਰਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਇਹ ਵੀਡਿਉ ਇੱਕ ਬਾਬੇ ਦੀ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਜਾ ਦੂ ਟੂ ਣੇ ਕਰਦਾ ਹੈ ਇਸ ਵੀਡਿਉ ਵਿੱਚ ਜੋ ਤੁਸੀ ਕੁੜੀਆ ਵੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਉਹਨਾ ਨੇ ਪਹਿਲਾ ਤਾ ਬਾਬੇ ਨੂੰ ਬੜੀ ਚਲਾਕੀ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਘਰੇ ਬੁਲਾਇਆ ਅਤੇ ਫਿਰ ਅੰਦਰੋ ਗੇਟ ਬੰ ਦ ਕਰ ਲਿਆ ਦਰਅਸਲ ਬਾਬੇ ਨੂੰ ਨਹੀ ਪਤਾ ਸੀ ਕਿ ਅੱਜ ਉਸਦਾ ਕੁ ਟਾ ਪਾ ਹੋਣਾ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰਾ ਹੀ ਜਾਪ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰਾ ਬਾਕੀ ਲੋਕ ਉਸ ਤੋ ਟੂ ਣੇ ਟੱ ਪੇ ਕਰਵਾਉਦੇ ਹਨ ਇਹਨਾ ਨੇ ਵੀ ਸ਼ਾਇਦ ਕੋਈ ਟੂ ਣਾ ਟੱ ਪਾ ਹੀ ਕਰਵਾਉਣਾ ਹੋਵੇਗਾ

ਕੁੜੀਆ ਵੱਲੋ ਬਾਬੇ ਨੂੰ ਸ ਬ ਕ ਸਿਖਾਉਣ ਦਾ ਕਾਰਨ ਇਹ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਬਾਬਾ ਲੋਕਾ ਨੂੰ ਵ ਹਿ ਮਾ ਭ ਰ ਮਾ ਵਿੱਚ ਪਾ ਕੇ ਉਹਨਾ ਵਿਚਕਾਰ ਲ ੜਾ ਈ ਪ ਵਾ ਉ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਅਤੇ ਇਸ ਬਾਬੇ ਨੇ ਇਸ ਤਰਾ ਹੀ ਉਹਨਾ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨਾਲ ਵੀ ਕੀਤਾ ਸੀ ਜਿਸ ਤੋ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾ ਵੱਲੋ ਬਾਬੇ ਨੂੰ ਘਰੇ ਸੱਦ ਕੇ ਉਸ ਦੀ ਚੱ ਪ ਲਾ ਨਾਲ ਮਾ ਰ ਕੁੱ ਟ ਕੀਤੀ ਜਾਦੀ ਹੈ ਅਤੇ

ਉਸ ਦੀ ਵੀਡਿਉ ਵੀ ਬਣਾਈ ਜਾਦੀ ਹੈ ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਬਾਬੇ ਵੱਲੋ ਆਪਣੇ ਕੀਤੇ ਦੀ ਮੁਆਫੀ ਵੀ ਉਕਤ ਕੁੜੀਆ ਕੋਲੋ ਮੰ ਗੀ ਜਾਦੀ ਹੈ ਬਾਬੇ ਦੀ ਮਾ ਰ ਕੁੱ ਟ ਦੀ ਇਹ ਵੀਡਿਉ ਸ਼ੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਵਾਇਰਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਲੋਕਾ ਵੱਲੋ ਇਸ ਵੀਡਿਉ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਵੱਖ ਵੱਖ ਤਰਾ ਦੀਆ ਪ੍ਰ ਤੀ ਕਿ ਰਿ ਆ ਵਾ ਦਿੱਤੀਆ ਜਾ ਰਹੀਆ ਹਨ

The post ਬਾਬਾ ਕੱਢਦਾ ਸੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਭੂ ਤ ਕੁ ੜੀ ਨੇ appeared first on News 35 Media.

[ad_2]

Source link