ਬੱਚਾ ਜਨਮ ਤੋ ਦੋ ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਮੁੰਡੇ ਤੋ ਬਣਿਆ ਕੁੜੀ
ਪੰਜਾਬ

ਬੱਚਾ ਜਨਮ ਤੋ ਦੋ ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਮੁੰਡੇ ਤੋ ਬਣਿਆ ਕੁੜੀ

[ad_1]

ਰੋਸ ਤੋਂ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਣ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਮੋਗੇ ਦੀ ਇੱਕ ਖ਼ਬਰ ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੱ ਸਿ ਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹਾਂ ਕਿ ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਲੜਕੇ ਨੇ ਜਨਮ ਲਿਆ ਸੀ ਪਰ ਦੋ ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਉਹ ਲੜਕੀ ਬ ਣ ਗਈ ਆਓ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਪੂਰੀ ਖਬਰ। ਦੋਸਤੋ ਦਰਅਸਲ ਇੱਕ ਆਦਮੀ ਦੇ ਘਰ ਚਾਰ ਕੁੜੀਆਂ ਨੇ ਜ ਨ ਮ ਲਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਸ ਦੀ ਪਤਨੀ ਦੇ ਸਿ ਰ ਤੋਂ ਬੱਚਾ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਸੀ

ਇਸ ਵਾਰ ਸਭ ਨੂੰ ਆਸ ਸੀ ਕਿ ਲੜਕਾ ਹੀ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਇਸ ਵਾ ਰ ਜਦੋਂ ਉਸ ਦੇ ਬੱਚਾ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਸਭ ਨੇ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਮ ਨਾ ਈ ਆਂ ਅਤੇ ਉਸ ਆਦਮੀ ਨੇ ਸਭ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਫੋਨ ਕਰਕੇ ਦੱ ਸ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਉਸ ਦੇ ਬੱਚਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਪਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪ ਤਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਲੜਕੀ ਹੈ ਜਾਂ ਲੜਕਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੋ ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਉਸ ਦੀ ਦਾਦੀ ਨੇ ਬੱਚੇ ਦੀ ਸਾ ਫ਼ ਸਫਾਈ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਉਸਨੇ ਦੇਖਿਆ

ਕਿ ਉਹ ਲੜਕੀ ਹੈ। ਪਰ ਉਸ ਨੂੰ ਆਦਮੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ ਕਿ ਉਸ ਦੀ ਲੜਕਾ ਹੋ ਇ ਆ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਸੀ ਸੀ ਟੀ ਵੀ ਚੈੱਕ ਕੀਤੇ ਗਏ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਸੱਚ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ। ਕਿ ਉਸੇ ਕਮਰੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਹੋ ਰ ਮਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਲੜਕੀ ਨੂੰ ਜਨਮ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਪਤੀ ਨੇ ਉਹ ਆ ਪ ਣੀ ਲੜਕੀ ਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਲੜਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਬਦਲ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾ ਅ ਦ ਇਸ ਕੰਮ ਨੂੰ ਕਰਨ ਲਈ ਉਸ ਆਦਮੀ ਨੂੰ ਦੋ ਸਾਲ ਦੀ ਸ ਜ਼ਾ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ।

The post ਬੱਚਾ ਜਨਮ ਤੋ ਦੋ ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਮੁੰਡੇ ਤੋ ਬਣਿਆ ਕੁੜੀ appeared first on News 35 Media.

[ad_2]

Source link