ਮਰਦ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਇਹ ਅੰ ਗ ਕਦੇ ਨਾ ਦਿਖਾਉਣ ਨਹੀਂ ਤਾਂ
ਪੰਜਾਬ

ਮਰਦ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਇਹ ਅੰ ਗ ਕਦੇ ਨਾ ਦਿਖਾਉਣ ਨਹੀਂ ਤਾਂ

[ad_1]

ਦੋਸਤੋ ਆਚਾਰੀਆ ਚਾਣੱਕੀਆ ਜੀ ਇਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਵੱਡੇ ਗਿਆਨੀ ਸਨ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੋਚ ਆਮ ਇਨਸਾਨਾ ਨਾਲੋਂ ਕਈ ਗੁਣਾ ਉੱਚੀ ਸੀ ਤੇ ਉਹ ਬਹੁਤ ਦੂਰ ਦੀ ਸੋਚਦੇ ਸਨ। ਇਹ ਸਭ ਗੱਲਾਂ ਉਸਨਾ ਨੇ ਆਪਣੇ ਗ੍ਰੰਥ ਵਿੱਚ ਲਿਖੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ। ਜੋ ਕਿ ਸਾਡੇ ਲਈ ਬਹੌਤ ਹੀ ਲਾਹੇਵੰਦ ਹਨ। ਉਹਨਾ ਨੇ ਮਰਦਾਂ ਬਾਰੇ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਲਿਖੀਆਂ ਹਨ ਜੋ ਕਿ ਸਾਡੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਉਪਯੋਗੀ ਹਨ। ਉਹਨਾ। ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮਰਦਾਂ ਨੂੰ ਔਰਤਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਪਣਾ ਇਹ ਅੰ ਗ ਕ ਦ ਨਹੀਂ ਦਿਖਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ।

ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਣ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਕਿ ਮਰਦਾਂ ਨੂੰ ਪਰਾਈਆਂ ਔ ਰ ਤਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਕਿਹੜਾ ਅੰ ਗ ਨਹੀਂ ਲਗਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਜਿਸ ਦੇ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਘਰ ਉ ਜਾ ੜ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਕਦੀ ਵੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਮ ਰ ਦ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਛਾ ਤੀ ਕਿਸੇ ਔਰਤ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦਿਖਾਉਣੀ ਚਾ ਹੀ ਦੀ ਹੈ ਕਿਂਉਂਕੀ ਹੀ ਮਰਦ ਦੀ ਛਾ ਤੀ ਵੀਰਤਾ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਕ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਅਤੇ ਇ ਸ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਆਦਮੀ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨਾ ਯੋ ਰ ਹੈ।ਇਸ ਲਈ ਕਿਸੇ ਵੀ ਮ ਰ ਦ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਛਾਤੀ ਕਿਸੇ ਪਰਾਈ ਔ ਰ ਤ ਨੂੰ ਕਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦਿਖਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ।

The post ਮਰਦ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਇਹ ਅੰ ਗ ਕਦੇ ਨਾ ਦਿਖਾਉਣ ਨਹੀਂ ਤਾਂ appeared first on News 35 Media.

[ad_2]

Source link