ਪੰਜਾਬ

ਮੋਬਾਇਲ ਤੋਂ ਅੱਕੀ ਜਨਾਨੀ ਨੇ ਕੀਤਾ ਅਜਿਹਾ ਕੰਮ,ਘਰ ‘ਚ ਪਈਆਂ ਕੂਕਾਂ ਨੇ ਗੁਆਂਢੀ ਵੀ ਦਿੱਤੇ ਡਰਾ

ਮੋਬਾਇਲ ਤੋਂ ਅੱਕੀ ਜਨਾਨੀ ਨੇ ਕੀਤਾ ਅਜਿਹਾ ਕੰਮ,ਘਰ ‘ਚ ਪਈਆਂ ਕੂਕਾਂ ਨੇ ਗੁਆਂਢੀ ਵੀ ਦਿੱਤੇ ਡਰਾ