5 Exercises weight loss
ਪੰਜਾਬ

ਰੋਜ਼ਾਨਾ 10 ਮਿੰਟ ਕਰੋ ਇਹ 5 Exercises, ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਘੱਟ ਹੋਵੇਗੀ ਪੇਟ ‘ਤੇ ਜਮ੍ਹਾ ਜਿੱਦੀ ਚਰਬੀ

[ad_1]

5 Exercises weight loss: ਤੰਦਰੁਸਤ ਰਹਿਣ ਲਈ ਭਾਰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਗੱਲ ਜੇ ਭਾਰ ਵਧਣ ਦੀ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਇਸਦੇ ਪਿੱਛੇ ਦਾ ਕਾਰਨ ਗਲਤ ਲਾਈਫਸਟਾਈਲ ਅਤੇ ਅਨਹੈਲਥੀ ਫ਼ੂਡ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਕਾਰਨ ਖ਼ਾਸ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਪੇਟ ਅਤੇ ਕਮਰ ਦੇ ਆਸ-ਪਾਸ ਐਕਸਟ੍ਰਾ ਫੈਟ ਜਮਾ ਹੋਣ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ‘ਚ ਬਾਡੀ ਸ਼ੇਪ ਖ਼ਰਾਬ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਲ ਟਾਈਪ 2 ਸ਼ੂਗਰ, ਦਿਲ ਦੀ ਬਿਮਾਰੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਹੋਣ ਦਾ ਖ਼ਤਰਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ‘ਚ ਲੋਕ ਇਸ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਲਈ ਜਿੰਮ ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਲੈਂਦੇ ਹਨ ਪਰ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਚਾਹੋ ਤਾਂ ਘਰ ‘ਚ 5 ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ ਕਰਕੇ ਇਸ ਨੂੰ ਅਸਾਨੀ ਨਾਲ ਘਟਾ ਸਕਦੇ ਹੋ।

ਤਾਂ ਆਓ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ ਬਾਰੇ: ਇਹ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ ਪੇਟ ਦੇ ਮਸਲਜ਼ ‘ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਕੇ ਇਸ ‘ਤੇ ਜਮਾ ਐਕਸਟ੍ਰਾ ਫੈਟ ਨੂੰ ਬਰਨ ਕਰਨ ‘ਚ ਸਹਾਇਤਾ ਮਿਲੇਗੀ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਹਰ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ ‘ਚ 15 ਸਕਿੰਟ ਦੇ ਅਰਾਮ ਦੇ ਨਾਲ 45 ਸਕਿੰਟ ਤੱਕ ਕਰਨੀ ਪਵੇਗੀ। ਅਜਿਹੇ ‘ਚ ਤੁਸੀਂ ਸਿਰਫ 5 ਮਿੰਟਾਂ ‘ਚ ਇਨ੍ਹਾਂ 5 ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ ਨੂੰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ।

ਕੋਬਰਾ ਪੋਜ਼ (Cobra Pose): ਇਸ ਨੂੰ ਕਰਨ ਲਈ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਸੱਪ ਦੀ ਸ਼ੇਪ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਪੇਟ ਦੀਆਂ ਮਾਸਪੇਸ਼ੀਆਂ ਸਟ੍ਰੈੱਚ ਹੋ ਕੇ ਇਸ ‘ਤੇ ਜਮ੍ਹਾ ਐਕਸਟ੍ਰਾ ਫੈਟ ਘੱਟ ਹੋਵੇਗਾ।

5 Exercises weight loss
5 Exercises weight loss

ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰੋ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼

 1. ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਟ ਵਿਛਾਕੇ ਪੇਟ ਦੇ ਬਲ ਲੇਟ ਜਾਓ।
 2. ਹੁਣ ਹੱਥਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਮੀਨ ‘ਤੇ ਰੱਖ ਕੇ ਉੱਪਰ ਵੱਲ ਉੱਠੋ।
 3. ਪੇਟ ਅਤੇ ਇਸਦੇ ਨੀਚੇ ਦੇ ਹਿੱਸਿਆਂ ਨੂੰ ਜ਼ਮੀਨ ‘ਤੇ ਲੱਗਿਆ ਰਹਿਣ ਦਿਓ।
 4. ਇਸੀ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ‘ਚ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋਏ 5 ਤੋਂ 6 ਵਾਰ ਗਹਿਰੀ ਸਾਹ ਅੰਦਰ ਅਤੇ ਬਾਹਰ ਕੱਢੋ।
 5. ਇਸ ਨੂੰ 30 ਤੋਂ 60 ਸਕਿੰਟ ਲਈ ਕਰੋ।
 6. ਬਾਅਦ ‘ਚ ਆਮ ਆਸਣ ‘ਚ ਵਾਪਸ ਆ ਜਾਓ।

ਫਲੱਟਰ ਕਿੱਕਸ (Flutter Kick): ਇਸ ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ ਪੇਟ ‘ਤੇ ਜਮ੍ਹਾ ਐਕਸਟ੍ਰਾ ਚਰਬੀ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਘੱਟ ਕਰਨ ‘ਚ ਸਹਾਇਤਾ ਮਿਲੇਗੀ। ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਕੈਲੋਰੀ ਹੋ ਕੇ ਸਰੀਰ ‘ਚ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਆਵੇਗੀ।

5 Exercises weight loss
5 Exercises weight loss

ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰੋ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼

 1. ਇਸਦੇ ਲਈ ਮੈਟ ਵਿਛਾਕੇ ਪੇਟ ਦੇ ਬਲ ਲੇਟ ਜਾਓ।
 2. ਹੁਣ ਸੱਜੇ ਪੈਰ ਨੂੰ ਹਿਪਸ ਦੀ ਉਚਾਈ ਤੋਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਪਿੱਛੇ ਜ਼ਮੀਨ ‘ਤੇ ਉਠਾਓ।
 3. ਠੀਕ ਇਸੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੂਸਰੇ ਪੈਰ ਨੂੰ ਉਠਾਓ।
 4. ਦੋਵੇਂ ਪੈਰਾਂ ਨੂੰ ਹਿਲਾਓ।
 5. ਇਸ ਸਥਿਤੀ ‘ਚ 5 ਸਕਿੰਟ ਲਈ ਰਹੋ।
 6. ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਚਾਹੋ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਕਰਦੇ ਸਮੇਂ ਆਪਣੀ ਗਰਦਨ ਅਤੇ ਸਿਰ ਨੂੰ ਵੀ ਉਠਾ ਸਕਦੇ ਹੋ।

ਨੌਕਸਾਨਾ (V-Ups): ਇਸ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ ਨੂੰ ਕਰਨ ਨਾਲ ਪੇਟ ‘ਤੇ ਜਮ੍ਹਾ ਐਕਸਟ੍ਰਾ ਚਰਬੀ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਬਰਨ ਹੋਣ ‘ਚ ਸਹਾਇਤਾ ਮਿਲੇਗੀ। ਬਾਡੀ ਸ਼ੇਪ ‘ਚ ਆਉਣ ਦੇ ਨਾਲ ਦਿਨ ਭਰ ਐਂਰਜੈਟਿਕ ਫੀਲ ਹੋਵੇਗਾ।

5 Exercises weight loss

ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰੋ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼

 1. ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਜ਼ਮੀਨ ‘ਤੇ ਮੈਟ ਵਿਛਾਕੇ ਪਿੱਠ ਦੇ ਬਲ ਲੇਟ ਜਾਓ।
 2. ਹੁਣ ਪੈਰਾਂ ਨੂੰ ਉੱਪਰ ਵੱਲ ਉਠਾਓ।
 3. ਫਿਰ ਹੱਥਾਂ ਨਾਲ ਗੋਡਿਆਂ ਨੂੰ ਛੂਹੰਦੇ ਹੋਏ ਸਰੀਰ ਨਾਲ V ਸ਼ੇਪ ਬਣਾਓ।
 4. ਇਸ ਆਸਣ ‘ਚ ਕੁਝ ਸਕਿੰਟ ਰਹਿਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਮ ਸਥਿਤੀ ‘ਤੇ ਵਾਪਸ ਆ ਜਾਓ।

ਲੈੱਗ ਰੇਜ (Leg Raise Ups): ਲੈੱਗ ਰੇਜ ਕਰਨ ਨਾਲ ਪੇਟ ‘ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਪਵੇਗਾ। ਅਜਿਹੇ ‘ਚ ਇਸ ਤੇ ਜਮ੍ਹਾ ਐਕਸਟ੍ਰਾ ਚਰਬੀ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਘੱਟ ਜਾਵੇਗੀ।

ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰੋ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼

 1. ਇਸਦੇ ਲਈ ਮੈਟ ‘ਤੇ ਪੇਟ ਦੇ ਬਲ ਲੇਟ ਜਾਓ।
 2. ਹੁਣ ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਪੈਰਾਂ ਨੂੰ ਹਵਾ ਦੇ ਵੱਲ ਲੈ ਜਾਓ।
 3. ਫਿਰ ਸਰੀਰ ਦੇ ਉੱਪਰਲੇ ਹਿੱਸੇ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਲਿਆਓਦੇ ਹੋਏ ਹੱਥਾਂ ਨਾਲ ਪੈਰਾਂ ਨੂੰ ਟੱਚ ਕਰੋ।
 4. ਇਸ ਸਥਿਤੀ ‘ਚ ਕੁਝ ਸਕਿੰਟ ਰਹਿ ਕੇ ਸਹੀ ਸਥਿਤੀ ‘ਚ ਆਓ।
 5. 2-3 ਸੈਕਿੰਡ ਰੁਕਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਦੁਹਰਾਓ।

ਲੈੱਗ ਇਨ ਐਂਡ ਆਉਟ (Crunch): ਇਸ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ ਨੂੰ ਕਰਨ ਨਾਲ ਪੈਰਾਂ ਨੂੰ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਹਿਲਾਉਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ‘ਚ ਇਹ ਪੇਟ ਦੇ ਨਾਲ ਕਮਰ ਅਤੇ ਪੱਟਾਂ ‘ਤੇ ਜਮਾ ਹੋਈ ਜ਼ਿੱਦੀ ਚਰਬੀ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ‘ਚ ਸਹਾਇਤਾ ਮਿਲੇਗੀ।

ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰੋ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼

 1. ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਮੈਟ ‘ਤੇ ਬੈਠ ਜਾਓ
 2. ਹੁਣ ਹੱਥਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਦੱਮ ਸਿੱਧੇ ਹਿਪਸ ਦੇ ਕੋਲ ਰੱਖੋ।
 3. ਸਰੀਰ ਦਾ ਸਾਰਾ ਭਾਰ ਕੁਲ੍ਹਿਆਂ ‘ਤੇ ਪਾਓ।
 4. ਹੁਣ ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਪੈਰਾਂ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਅਤੇ ਅੰਦਰ ਵੱਲ ਕਰੋ।
 5. ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਲਈ ਅਜਿਹਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਮ ਸਥਿਤੀ ‘ਚ ਵਾਪਸ ਆਓ।

The post ਰੋਜ਼ਾਨਾ 10 ਮਿੰਟ ਕਰੋ ਇਹ 5 Exercises, ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਘੱਟ ਹੋਵੇਗੀ ਪੇਟ ‘ਤੇ ਜਮ੍ਹਾ ਜਿੱਦੀ ਚਰਬੀ appeared first on Daily Post Punjabi.

[ad_2]

Source link