ਲੇਡੀ ਡਾਕਟਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਪ ਹਿ ਲੀ ਰਾ ਤ ਕਿੰਨੀ ਵਾਰ
ਪੰਜਾਬ

ਲੇਡੀ ਡਾਕਟਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਪ ਹਿ ਲੀ ਰਾ ਤ ਕਿੰਨੀ ਵਾਰ

[ad_1]

ਲੇਡੀ ਡਾਕਟਰ ਨੇ ਇਸ ਵੀਡੀਓ ਰਾਹੀਂ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਦਾ ਨਵਾਂ ਵਿਆਹ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਸੰ ਬੰ ਧ ਤਾਂ ਬਣਦੇ ਹੀ ਹਨ। ਪਰ ਇਹ ਜਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਨਵਾ ਵਿਆਹ ਹੋਇਆ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿੰ ਨੀ ਵਾ ਰ ਸੈ ਕ ਸ ਕ ਰ ਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਹਰ ਕੋਈ ਹ ਨੀ ਮੂ ਨ ਤੇ ਜਾਂਦਾ ਹੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਨਵਾਂ ਨਵਾਂ ਵਿਆਹ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਪਤੀ ਪਤਨੀ ਬਹੁਤ ਉ ਤੇ ਜਿ ਤ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਉਹਨਾ ਦੀ ਸੈ ਕ ਸ ਵਿੱਚ ਦਿਲਚਸਪੀ ਬਹੁਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਕਈ ਜੋੜੇ ਤਾਂ 7 8 ਵਾਰ ਕਰਦੇ ਹਨ ਪਰ ਰੋਜ ਨਹੀ। ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਰੋਜ 2 3 ਵਾਰ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਇਸ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਕ ਮ ਜੋ ਰੀ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।

ਇਸ ਲਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫਰੂਟ ਜੂਸ ਤੇ ਸਲਾਦ ਵੱਲ ਖਾਸ ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਰੋਜ ਦੀ ਥਕਾਵਟ ਨੂੰ ਸਹੀ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ। ਡਾਕਟਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਹਫਤੇ ਵਿੱਚ 3 ਵਾ ਰ ਕ ਰ ਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਤੇ ਜੇਕਰ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਹੈਲਦੀ ਸੈ ਕ ਸ ਦੀ ਤਾਂ ਮਹੀਨੇ ਵਿੱਚ 3 ਵਾਰ ਕਰੋ। ਜੇ ਇਸਤੋਂ ਵੱਧ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਵੀ ਨੁ ਕ ਸਾ ਨ ਵਾਲਾ ਨਹੀ ਹੈ।

The post ਲੇਡੀ ਡਾਕਟਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਪ ਹਿ ਲੀ ਰਾ ਤ ਕਿੰਨੀ ਵਾਰ appeared first on News 35 Media.

[ad_2]

Source link