ਵਿਆਹ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਰਾਤ ਜੋ ਹੋਇਆ ਉਹ ਬਹੁਤ ਬੁਰਾ
ਪੰਜਾਬ

ਵਿਆਹ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਰਾਤ ਜੋ ਹੋਇਆ ਉਹ ਬਹੁਤ ਬੁਰਾ

[ad_1]

ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਣ ਜਾ ਰ ਹੇ ਹਾਂ, ਜਦੋਂ ਲੜਕਾ ਅਤੇ ਲ ੜ ਕੀ ਨੇ ਲਵ ਮੈਰਿਜ ਕਰਵਾਈ ਤਾਂ ਵਿਆਹ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਰਾਤ ਹੀ ਕੀ ਵਾਪਰਿਆ ਦੋਸਤੋ ਇਹ ਕਹਾਣੀ ਹੈ। ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਨੇੜੇ ਪੈਂ ਦੇ ਇੱਕ ਪਿੰਡ ਦੀ ਜਿੱਥੇ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਅਮੀਰ ਘਰ ਦੀ ਲੜਕੀ ਰਹਿੰਦੀ ਸੀ। ਉਹ ਇੱ ਕ ਦਿਨ ਆਪਣੇ ਦੋਸਤ ਦੇ ਵਿਆਹ ਤੇ ਗਈ ਅਤੇ ਉੱਥੇ ਉਹ ਇੱਕ ਕਾਰ ਵਾਲੇ ਡ ਰਾ ਈ ਵਰ ਨੂੰ ਦਿਲ ਦੇ ਬੈਠੀ।

ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਗੱਲ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਕੁੜੀ ਦੇ ਘਰ ਵਾਲਿਆਂ ਤੱ ਕ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਮੁੰਡਾ ਤਾਂ ਸੋਚ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਹੁਣ ਉਸ ਤੋਂ ਗਰੀਬੀ ਚੱਕ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ ਅਤੇ ਦਾਜ ਵੀ ਉਸ ਨੂੰ ਮੋਟਾ ਮਿਲ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾ ਅ ਦ ਕੁੜੀ ਦੇ ਮਾਪਿਆਂ ਨੇ ਉਸ ਦਾ ਪਿਆ ਹੋਰ ਕਿਤੇ ਕਰਨ ਦਾ ਸੋਚਿਆ ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪ ਰਿ ਵਾ ਰ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬੁੱਢਾ ਬਜ਼ੁਰਗ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ। ਜੋ ਕਿ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਕੁੜੀ ਦਾ ਵਿਆਹ ਉੱਥੇ ਹੀ ਹੋਵੇ। ਪਰ ਵਿ ਆ ਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਰਿਸ਼ਤਾ ਤੋੜ ਦੇਣ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਉਸ ਬਜ਼ੁਰਗ ਆਦਮੀ ਨੇ ਸਭ ਨੂੰ ਹਾਲ ਸਮਝਾਇਆ ਅਤੇ ਨਿਆਣੇ ਕਿਤੇ ਆ ਤ ਮ ਹੱਤਿਆ ਨਾ ਕਰ ਲੈਣ ਇਸ ਦੇ ਡਰ ਤੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵਿਆਹ ਪੱਕਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿ ਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਿਆਹ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਕੁੜੀ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਸ਼ ਰ ਤ ਰੱਖੀ ਹੋਈ ਸੀ

ਕਿ ਬਰਾਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡੇਢ ਸੌ ਬੰਦਾ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਬਾ ਕੀ ਤਾਂ ਸਭ ਠੀਕ ਸੀ। ਪਰ ਡੇਢ ਸੌ ਬੰਦੇ ਦੀ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣ ਵਾਲੀਆਂ ਕਾਰਾਂ ਦੇ ਬਹੁਤ ਵੈਸੇ ਬਣ ਜਾਣੇ ਸਨ ਇਸ ਲਈ ਮੁੰਡੇ ਨੇ ਸੋਚਿਆ ਕਿ ਇ ਹ ਕੁੜੀ ਇੰਨੀ ਅਮੀਰ ਹੈ। ਸ਼ਗਨਾਂ ਵਿੱਚ ਝੋਲੀ ਭਰ ਜਾਵੇਗੀ ਇਸ ਲਈ ਉਹ ਮੰਨ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਸਾ ਰੇ ਡਰਾਈਵਰ ਏਦਾਂ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ ਅਤੇ ਉਹ ਅੱਧੇ ਪੈਸੇ ਪ ਹਿ ਲਾਂ ਲੈਂਦੇ ਹਨ। ਮੁੰਡੇ ਵਾਲੇ ਪੈਸੇ ਆਪਣੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਤੋਂ ਮੰਗ ਕੇ ਅਤੇ ਕੁਝ ਚੀਜ਼ਾਂ ਵੇ ਚ ਕੇ ਇਕੱਠੇ ਕਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਕਾਰਾਂ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਦੇ ਕੇ ਬਰਾਤ ਲੈ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਬ ਰਾ ਤ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜ਼ੋਰਾਂ ਸ਼ੋਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋ ਇ ਆ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਮਾਣ ਸਤਿਕਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਵਿਆਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਦੇ ਖਿ ਆ ਤਾਂ ਮੁੰਡੇ ਨੂੰ ਸਿਰਫ ਪੰਦਰਾਂ ਸੌ ਰੁਪਏ ਸ਼ਗਨ ਪਿ ਆ ਸੀ।

ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਾਣ ਲੱਗਿਆ ਡੋਲੀ ਤੋਰਨ ਸਮੇਂ ਕੁੜੀ ਦੇ ਘਰ ਵਾ ਲਿ ਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਸ ਨੇ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਹੈ ਇਸ ਲਈ ਅੱਜ ਤੂੰ ਉਹ ਸਾਡੇ ਲਈ ਮਰ ਗਈ। ਅਸੀਂ ਉਸ ਦੇ ਲਈ ਮਰ ਗਏ ਇਸ ਲ ਈ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਨਾ ਬੁਲਾਵੇ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਾਰ ਵਾਲੇ ਨੇ ਜਦੋਂ ਸ਼ਗਨ ਘੱਟ ਦੇ ਖਿ ਆ ਤਾਂ ਮੁੰਡੇ ਨੂੰ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹ ਪੈਸੇ ਦੇਵੇ ਡੋਲੀ ਵਾਲੀ ਕਾਰ ਫਿਰ ਹੀ ਤੁਰੇਗੀ। ਇ ਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੁੰਡਾ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਘਰ ਵਾਲਿਆਂ ਤੋਂ ਪੈਸੇ ਲੈ ਕੇ ਆਵੇਗਾ ਅਤੇ ਜਿਵੇਂ ਹੀ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਕਾਰ ਵਾਲਾ ਮੁੰਡਾ ਲ ੜ ਕੀ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸ ਦੇ ਚੱਕਰਾਂ ਵਿੱਚ ਪੈ ਗਏ। ਉਹ ਇਹ ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਮਸਾਂ ਪੰ ਜ ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਕਮਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਇੰਨੇ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਇੱਕ ਵਾਰ ਦੀ ਮੇਕਅੱਪ ਤੇ ਲੱਗ ਜਾਣਗੇ ਅਤੇ ਇ ਕ ਜ਼ੋਰ ਅਜਿਹੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਹੀਆਂ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੁੜੀ ਬਹੁਤ ਪਛਤਾ ਰਹੀ ਸੀ। ਇਸ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਕਦੇ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਚਾ ਹੀ ਦੀ ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ ਮਾਂ ਬਾਪ ਸਾਡੇ ਬਾਰੇ ਕੁੱਝ ਗਲਤ ਨਹੀਂ ਸੋਚਦੇ ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਵੀ ਆ ਪ ਣੀ ਆਂ ਮਰਜ਼ੀਆਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ।

The post ਵਿਆਹ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਰਾਤ ਜੋ ਹੋਇਆ ਉਹ ਬਹੁਤ ਬੁਰਾ appeared first on News 35 Media.

[ad_2]

Source link