10 ਔਰਤਾ ਨੂੰ ਖੁ ਸ਼ ਕਰ ਦੇਣ ਵਾਲਾ
ਪੰਜਾਬ

10 ਔਰਤਾ ਨੂੰ ਖੁ ਸ਼ ਕਰ ਦੇਣ ਵਾਲਾ

[ad_1]

ਅਜੋਕੇ ਸਮੇ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ ਹਰ ਵਿਅਕਤੀ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਤਰਾ ਦੀ ਸ ਰੀ ਰ ਕ ਕ ਮ ਜੋ ਰੀ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਤੋ ਤੰਗ ਹੈ ਜਿਹਨਾ ਲਈ ਇੱਕ ਦੇਸੀ ਨੁਸਖਾ ਜਿਸ ਨੂੰ ਵਰਤਣ ਨਾਲ ਹਰ ਤਰਾ ਦੀ ਸਰੀਰਕ ਕ ਮ ਜੋ ਰੀ ਅਤੇ ਮ ਰ ਦਾ ਨਾ ਕ ਮ ਜੋ ਰੀ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਉੱਥੇ ਹੀ ਵਿਆਹ ਕਰਵਾਉਣ ਵਾਲਿਆ ਨੂੰ ਇਹ ਨੁਸਖਾ ਵਿਆਹ ਤੋ ਦੋ ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾ ਵਰਤਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਸਰੀਰ ਦੀ ਕ ਮ ਜੋ ਰੀ ਨੂੰ ਜ ੜ ਤੋ ਖਤਮ ਕਰ ਦੇਵੇਗਾ ਇਸ ਨੁਸਖੇ ਨੂੰ

ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਪੰਜ ਜਰੂਰੀ ਵਸਤਾ ਦੀ ਜਰੂਰਤ ਹੈ ਜਿਹਨਾ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋ ਪਹਿਲਾ ਸ਼ਹਿਦ ਹੈ ਜਿਸਦੀ ਮਾਤਰਾ ਘੱਟੋ ਘੱਟ 300 ਗ੍ਰਾਮ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਸ਼ੁੱਧ ਕੀਤੇ ਹੋਏ 50 ਗ੍ਰਾਮ ਕੋਂਜ ਦੇ ਬੀਜ ਅਤੇ 20 ਗ੍ਰਾਮ ਅਕਰਕਰਾ ਤੇ 50 ਗ੍ਰਾਮ ਅਸ਼ਵਗੰਦਾ ਅਤੇ 50 ਗ੍ਰਾਮ ਹੀ ਸਫੈਦ ਮੁਸਲੀ ਇਹਨਾ ਚੀਜਾ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰਾ ਨਾਲ ਪੀਸ ਕੇ ਉਸਦਾ ਬਰੀਕ ਪਾਊਡਰ ਬਣਾ ਕੇ ਉਸ ਵਿੱਚ 300 ਗ੍ਰਾਮ ਸ਼ਹਿਦ ਮਿਲਾ ਕੇ ਉਸ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰਾ ਮਿਕਸ ਕਰਕੇ ਉਸਦਾ ਇੱਕ ਪੇਸ ਬਣਾ ਲਉ ਅਤੇ ਇੱਕ ਡੱਬੇ ਵਿੱਚ ਪਾ ਕੇ ਇਸ ਨੂੰ ਰੱਖ ਲਉ ਤੇ ਇਸ ਵਿੱਚੋ ਅੱਧਾ ਚਮਚਾ ਸਵੇਰੇ ਅਤੇ ਅੱਧਾ ਚਮਚਾ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਕੋਸੇ ਦੁੱਧ ਨਾਲ ਖਾਣਾ ਹੈ ਜਿਸ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਸਰੀਰ ਅੰਦਰਲੀ ਕ ਮ ਜੋ ਰੀ ਜ ੜ ਤੋ ਖ ਤ ਮ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ

The post 10 ਔਰਤਾ ਨੂੰ ਖੁ ਸ਼ ਕਰ ਦੇਣ ਵਾਲਾ appeared first on News 35 Media.

[ad_2]

Source link