ਪੰਜਾਬ

AAP ‘ਚ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ Anmol Gagan ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਧਮਾਕੇਦਾਰ ਇੰਟਰਵਿਊ

AAP ‘ਚ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ Anmol Gagan ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਧਮਾਕੇਦਾਰ ਇੰਟਰਵਿਊ

ਪੰਜਾਬ ਨਹੀਂ ਬਦਲਣਾ ਪੰਜਾਬ ਦਾਂ ਬੇੜਾ ਗਰਕ ਕਰ ਦੇਣਾ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜੰਮੇ ਲੀਡਰਾਂ ਨਹੀਂ ਬਖਸ਼ਿਆ ਦਿੱਲੀ ਦਾ ਲਾਲਾ ਬਖਸੂ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਿੱਖਾ ਦੀ ਕਾਤਿਲ ਹੈ ਤੂੰ ਕਿਹੜੀ ਕਰਾਂਤੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੀ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਪੂਰਾ ਗੰਦ ਆ ਵੱਡੀ ਆਈ ਕਰਾਂਤੀ ਕਾਰੀ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦ ਕਰਵਾਓ ਇਹ ਆ ਅਸਲੀ ਕਰਾਂਤੀ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਜ਼ਿੰਦਾਬਾਦ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਜ਼ਿੰਦਾਬਾਦ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਜ਼ਿੰਦਾਬਾਦ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਜ਼ਿੰਦਾਬਾਦ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਜ਼ਿੰਦਾਬਾਦ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਜ਼ਿੰਦਾਬਾਦ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਜ਼ਿੰਦਾਬਾਦ