Contact Lens sleep effects
ਪੰਜਾਬ

Contact Lens ਲਗਾਕੇ ਸੌ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਾਣੋ ਅੱਖਾਂ ਨੂੰ ਹੋਣ ਵਾਲੇ 6 ਨੁਕਸਾਨ

[ad_1]

Contact Lens sleep effects: ਕੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ Contact Lens ਲਗਾ ਕੇ ਸੌਣ ਦੀ ਆਦਤ ਹੈ? ਜੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਦੱਸ ਦਿਓ ਕਿਉਂਕਿ ਲਗਾਤਾਰ ਅਜਿਹਾ ਕਰਨ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅੰਨ੍ਹੇ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਬੇਸ਼ਕ Contact Lens ਲਗਾ ਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੋਟੀਆਂ ਐਨਕਾਂ ਨਹੀਂ ਲਗਾਉਣੀਆਂ ਪੈਂਦੀਆਂ ਪਰ Contact Lens ਲਗਾਉਣ ਵੇਲੇ ਕੀਤੀ ਗਈ ਇਕ ਗਲਤੀ ਇੰਫੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਨਾਲ ਕਈ ਗੰਭੀਰ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਦਾ ਖਤਰਾ ਵੀ ਬਣ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਕਾਰਨ ਅੱਖਾਂ ‘ਚ ਅਲਸਰ, ਖੁਸ਼ਕੀ, ਆਕਸੀਜਨ ਦੀ ਕਮੀ ਵਰਗੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਮਾਹਰਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਕੁਝ Contact Lens ਅਜਿਹੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਲਗਾ ਕੇ ਸੁੱਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਪਰ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਅਤੇ ਖੁਸ਼ਕ ਮੌਸਮ ਦੇ ਕਾਰਨ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸੌਂਦੇ ਸਮੇਂ ਲਗਾ ਕੇ ਨਹੀਂ ਸੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਪਰ ਤੁਸੀਂ Soft Contact Lens ਲਗਾਕੇ ਇੱਕ ਝਪਕੀ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ ਪਰ 10-12 ਘੰਟਿਆਂ ਦੀ ਨੀਂਦ ਨਹੀਂ।

Contact Lens sleep effects
Contact Lens sleep effects

Contact Lens ਲਗਾ ਕੇ ਸੌਣ ਦੇ ਨੁਕਸਾਨ

 • ਅੱਖਾਂ ਦੀਆਂ ਕਾਰਨੀਆ ਨੂੰ ਆਕਸੀਜਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਪਰ Lens ਪਾ ਕੇ ਸੌਣ ਨਾਲ ਇਸ ਦਾ ਲੈਵਲ ਘੱਟ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਧੁੰਦਲਾਪਣ, ਸੁੱਕਾਪਨ ਅਤੇ ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ।
 • Contact Lens ਲਗਾਕੇ ਸੌਣ ਨਾਲ ਇੰਫੈਕਸ਼ਨ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਇਸ ਨਾਲ ਅੱਖਾਂ ਦੀ ਕੌਰਨੀਆ ਦੀ ਲੇਅਰ ਖ਼ਰਾਬ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜੋ ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਅਲਸਰ ਦਾ ਰੂਪ ਲੈ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਪਰਮਾਨੈਂਟ ਅੰਨ੍ਹੇਪਣ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।
 • ਕਈ ਵਾਰ Contact Lens ਲਗਾ ਕੇ ਸੌਣ ਨਾਲ ਅੱਖਾਂ ‘ਚ ਧੁੰਦਲਾਪਣ, ਲਾਲੀ ਅਤੇ ਡ੍ਰਾਇਨੈੱਸ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਕਾਰਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਾਈਕਰੋਬਾਇਲ ਕੇਰਾਟਿਟਿਸ ਦਾ ਵੀ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ।
 • Lens ਹੰਝੂਆਂ ਨੂੰ ਸੌਖ ਲੈਂਦੇ ਹਨ ਜਿਸ ਨਾਲ ਅੱਖਾਂ ‘ਚ ਖੁਸ਼ਕੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਕਾਰਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਖੁਜਲੀ, ਲਾਲਪਣ, ਇਰੀਟੇਸ਼ਨ ਵਰਗੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ.
 • ਸੌਣ ਵੇਲੇ ਲੈਂਸ ਸਹੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਟਿਕਦੇ ਜਿਸ ਨਾਲ ਉਹ ਕੋਰਨੀਆ ਨਾਲ ਟਕਰਾਉਂਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਨਾਲ ਅੱਖਾਂ ‘ਚ ਖੁਸ਼ਕੀ ਵੱਧਦੀ ਹੈ ਜਿਸ ਨਾਲ ਇੰਫੈਕਸ਼ਨ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਅੱਖਾਂ ‘ਚ ਦਰਦ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।
 • ਖੋਜ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ Contact Lens ਦੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਰਤੋਂ ਨਾਲ Acanthamoeba keratitis infection ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜਿਸ ਨਾਲ ਅੱਖਾਂ ਦੀ ਰੋਸ਼ਨੀ ਵੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।

ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲਗਾਓ Contact Lens

 1. Contact Lens ਨੂੰ ਲਗਾਉਦੇ ਅਤੇ ਕੱਢਦੇ ਸਮੇਂ ਹੱਥਾਂ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਧੋ ਕੇ ਸੁਕਾਓ। ਨਾਲ ਹੀ ਯਾਦ ਰੱਖੋ ਕਿ ਇਸ ਦੇ ਸਟੋਰੇਜ਼ ਕੇਸ ਨੂੰ solution ਨਾਲ ਸਾਫ ਕਰਕੇ ਸੁੱਕਾਕੇ ਰੱਖੋ।
 2. ਤਿੰਨ ਮਹੀਨਿਆਂ ਬਾਅਦ ਸਟੋਰੇਜ ਕੇਸ ਨੂੰ ਬਦਲੋ ਅਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ Contact Lens ਨਾ ਪਾਓ। ਲੈਂਜ਼ ਦੀ ਗੰਦਗੀ ਸਾਫ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ solution ਨਾਲ ਧੋਵੋ।
 3. ਸਿਲੀਕਾਨ Contact Lens ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਫਾਇਦੇਮੰਦ ਸਾਬਤ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਨਾਲ ਆਕਸੀਜਨ ਦਾ ਪ੍ਰਵਾਹ ਸਹੀ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ।
 4. Contact Lens ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੜ੍ਹੋ।
 5. ਲੈਂਜ਼ ਲਗਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਲਕਾਂ ਨੂੰ ਹਿਲਾ ਕੇ ਅੱਖਾਂ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਖੋਲੋ। ਇਸ ਨਾਲ Lens ਪੁਤਲੀ ‘ਚ ਫਿੱਟ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ।

The post Contact Lens ਲਗਾਕੇ ਸੌ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਾਣੋ ਅੱਖਾਂ ਨੂੰ ਹੋਣ ਵਾਲੇ 6 ਨੁਕਸਾਨ appeared first on Daily Post Punjabi.

[ad_2]

Source link