Mom to be tips
ਪੰਜਾਬ

Mom To Be ਕਰੇਗੀ ਇਹ ਕੰਮ ਤਾਂ ਬੇਬੀ ਹੋਵੇਗਾ ਖੁਸ਼ਮਿਜਾਜ਼ !

[ad_1]

Mom to be tips: ਪ੍ਰੈਗਨੈਂਸੀ ਦੌਰਾਨ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਵੱਖੋ-ਵੱਖਰੇ ਪਲਾਂ ਦਾ ਅਹਿਸਾਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ‘ਚ ਉਸ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਖਾਸ ਦੇਖਭਾਲ ਰੱਖਣੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਜੋ ਬੱਚੇਦਾਨੀ ‘ਚ ਪਲ ਰਹੇ ਬੱਚੇ ਦਾ ਵਿਕਾਸ ਹੋਰ ਵਧੀਆ ਹੋ ਸਕੇ। ਦਰਅਸਲ ਮਾਂ ਦੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਅਤੇ ਰੁਟੀਨ ਦਾ ਬੱਚੇ ‘ਤੇ ਪੂਰਾ ਅਸਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਉਸ ਦਾ ਵਧੀਆ ਵਿਕਾਸ ਹੋਣ ‘ਚ ਸਹਾਇਤਾ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ‘ਚ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਇਸ ਲੇਖ ‘ਚ ਕੁਝ ਟਿਪਸ ਦੱਸਦੇ ਹਾਂ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਨਾਲ ਗਰਭਵਤੀ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਗਰਭ ‘ਚ ਪਲ ਰਹੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਰੱਖਣ ‘ਚ ਸਹਾਇਤਾ ਮਿਲੇਗੀ।

Mom to be tips
Mom to be tips

ਸ਼ਾਂਤ ਸੰਗੀਤ ਸੁਣੋ: ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਿਸਮ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਅਤੇ ਆਵਾਜ਼ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ‘ਚ ਗਾਣੇ ਸੁਣਨ ਨਾਲ ਬੱਚੇ ਦੇ ਦਿਲ ਦੀ ਧੜਕਣ ਘੱਟ ਅਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਣ ਲੱਗਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਮਾਂ ਸ਼ਾਂਤ ਅਤੇ ਮਿੱਠਾ ਸੰਗੀਤ ਸੁਣਨ। ਇਸ ਨਾਲ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ੀ ਮਿਲਣ ਦੇ ਨਾਲ ਸਰੀਰਕ ਅਤੇ ਮਾਨਸਿਕ ਵਿਕਾਸ ‘ਚ ਸਹਾਇਤਾ ਮਿਲੇਗੀ। ਪਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉੱਚੀ ਆਵਾਜ਼ ਕਰਕੇ ਗਾਣੇ ਸੁਣਨ ਤੋਂ ਪਰਹੇਜ਼ ਕਰੋ। ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਗਰਭ ‘ਚ ਪਲ ਰਿਹਾ ਬੱਚਾ ਡਰ ਸਕਦਾ ਹੈ।

Mom to be tips
Mom to be tips

ਹੱਸਣ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਜਾਂ ਫਿਲਮਾਂ ਵੇਖੋ: ਗਰਭ ਅਵਸਥਾ ਦੌਰਾਨ ਔਰਤ ਦਾ ਖੁਸ਼ ਹੋਣਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਬਲੱਡ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਕੰਟਰੋਲ ‘ਚ ਰਹਿਣ ਨਾਲ ਦਿਲ ਸਿਹਤਮੰਦ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਖੋਜ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਹੱਸਣ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਜਾਂ ਫਿਲਮ ਦੇਖਣ ਨਾਲ ਬੱਚੇ ‘ਤੇ ਇਸ ਦਾ ਪਾਜ਼ੀਟਿਵ ਅਸਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਨਾਲ ਹੀ ਜਦੋਂ ਮਾਂ ਹੱਸਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਗਰਭ ‘ਚ ਪਲ ਰਿਹਾ ਬੱਚਾ ਵੀ ਉਛਲਦਾ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ‘ਚ ਮਾਂ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤੇ ਕੰਮ ਅਤੇ ਉਸ ਦੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਬੱਚੇ ‘ਤੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ।

ਕਹਾਣੀ ਸੁਣਾਉਣਾ ਵੀ ਸਹੀ: ਸ਼ਾਇਦ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੁਣਨ ‘ਚ ਅਜੀਬ ਲੱਗੇ ਪਰ ਗਰਭ ‘ਚ ਬੱਚਾ ਬਾਹਰ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਨੂੰ ਸੁਣਦਾ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ‘ਚ ਉਹ ਮਾਂ ਦੇ ਦਿਲ ਦੀ ਧੜਕਨ ਸੁਣਨ ਦੇ ਨਾਲ ਉਸ ਦੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਮਝਦਾ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ‘ਚ ਮਾਂ ਨੂੰ ਬੱਚੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਨਾ ਆਵੇ ਕਿ ਬੱਚੇ ਨਾਲ ਕੀ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਕਹਾਣੀ ਸੁਣਾਉਣਾ ਵੀ ਸਹੀ ਰਹੇਗਾ। ਅਜਿਹੇ ‘ਚ ਪੋਜ਼ੀਟਿਵ ਅਤੇ ਮੋਟੀਵੇਸ਼ਨ ਵਾਲੀ ਕਹਾਣੀ ਸੁਣਾਓ।

ਪੇਟ ਦੀ ਹਲਕੇ ਹੱਥਾਂ ਨਾਲ ਮਸਾਜ ਕਰੋ: ਮਸਾਜ ਕਰਵਾਉਣ ਨਾਲ ਸਰੀਰ ਹਲਕਾ ਅਤੇ ਆਰਾਮ ਮਹਿਸੂਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਨਾਲ ਹੀ ਇਸ ਨਾਲ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਵੀ ਚੰਗਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਮਾਹਰਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਗਰਭ ਅਵਸਥਾ ਦੌਰਾਨ ਮਾਂ ਨੂੰ ਹਲਕੇ ਹੱਥਾਂ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਪੇਟ ਦੀ ਮਸਾਜ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਮਾਂ ਦਾ ਸਪਰਸ਼ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਲ ਦਿਮਾਗ ਦਾ ਤੇਜ਼ ਵਿਕਾਸ ਹੋਣ ‘ਚ ਸਹਾਇਤਾ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਕੁੱਖ ‘ਚ ਪਲ ਰਹੇ ਬੱਚੇ ਲਈ ਮਾਂ ਅਤੇ ਪਿਤਾ ਦੋਵੇਂ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਅਜਿਹੇ ‘ਚ ਪਿਤਾ ਨੂੰ ਵੀ ਬੱਚੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਆਪਣੇ ਪਤੀ ਦਾ ਹੱਥ ਪੇਟ ‘ਤੇ ਰੱਖ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬੱਚੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨ ਲਈ ਕਹੋ। ਇਸ ਨਾਲ ਬੱਚਾ ਚੰਗਾ ਅਤੇ ਖੁਸ਼ੀ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰੇਗਾ। ਨਾਲ ਹੀ ਗਰਭ ‘ਚ ਹੁੰਦੇ ਹੋਏ ਵੀ ਉਹ ਆਪਣੇ ਮਾਪਿਆਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਰਹੇਗਾ।

The post Mom To Be ਕਰੇਗੀ ਇਹ ਕੰਮ ਤਾਂ ਬੇਬੀ ਹੋਵੇਗਾ ਖੁਸ਼ਮਿਜਾਜ਼ ! appeared first on Daily Post Punjabi.

[ad_2]

Source link